Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Intensievere thuiszorg voor COPD patiënten

17 juni 2019

COPD patiënten komen na een opname vaak weer opnieuw terecht in CWZ. Samen met verschillende thuiszorgorganisaties wil CWZ deze cirkel doorbreken.

Intensieve zorg COPD patient | CWZ Nijmegen

COPD patiënten komen na een opname vaak weer opnieuw terecht in CWZ. Patiënten voelen zich vaak veilig tijdens een opname. Eenmaal thuis ontstaat vaak angst voor een nieuwe longaanval en de controle over hun ademhaling te verliezen. Dit zorgt in veel gevallen juist voor een nieuwe longaanval. En iedere longaanval maakt de patiënt weer kwetsbaarder. In samenwerking met verschillende thuiszorgorganisaties wil CWZ deze cirkel doorbreken.

Meer zelfvertrouwen, minder angst

Saskia van Diepenbeek, verpleegkundig consulent longafdeling CWZ vertelt: ‘CWZ startte in 2015 een werkgroep met daarin verschillende disciplines: de longafdeling, het transferpunt, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, ZZG zorggroep en later ook psychiatrisch verpleegkundigen van CWZ. Er werd een uitgebreid zorgpakket ontwikkeld voor COPD patiënten die herhaaldelijk opgenomen worden. We letten op de conditie, de voedingstoestand, hoe mobiel de patiënt is, op de angstcontrole met of zonder medicatie, inzet van mantelzorgers, etc. Met dit uitgebreide zorgpakket proberen we zoveel mogelijk triggers weg te halen die ervoor zorgen dat de patiënt thuis in paniek raakt’.

Intensieve thuiszorg en begeleiding

Het is belangrijk dat de patiënt er vertrouwen in krijgt dat hij thuis op eigen kracht kan herstellen. Thuiszorgorganisatie ZZG zorggroep vervult een belangrijke rol in de eerste drie dagen na de opname. Als de patiënt CWZ verlaat staat er dezelfde dag nog een longverpleegkundige van ZZG op de stoep voor een huisbezoek. Hoe is de patiënt thuisgekomen? Is alle medicatie in orde? Kan de patiënt zo de nacht in? Ook is de zorgcentrale van ZZG zorggroep 24/7 bereikbaar. Dit werkt voor veel patiënten geruststellend.

Extra scholing voor thuiszorginstellingen

Onlangs is besloten om ook andere thuiszorginstellingen in en rondom Nijmegen te betrekken, zodat nog meer patiënten middels het zorgpad thuis opgevangen kunnen worden. Saskia: ‘Tijdens een 2-daagse scholing worden zij inhoudelijk bijgespijkerd op het gebied van COPD. Wat is er aan de hand bij iemand met COPD? Hoe kun je de patiënt het beste begeleiden? Waar let je allemaal op? De resultaten van ITZ COPD zijn tot nu toe erg goed. We zien dat COPD patienten zich vaak veiliger voelen thuis en daardoor minder vaak opgenomen worden in CWZ’.

CWZ-ambitie juiste zorg op de juiste plek

Dit is een voorbeeld van onze ambitie om de juiste zorg op de juiste plek te geven: als het kan bij hen thuis, bij de huisarts, in het verpleeghuis of op een buitenpoli van CWZ. Ons streven is alleen verwijzen naar het ziekenhuis als het nodig is. Daarvoor werken we nauw samen met zorgpartners in de regio en maken we gebruik van e-health innovaties.