Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers houdt vandaag inaugurale rede

30 november 2018

Titel van zijn oratie is: 'Scherper dan het mes. Medicatieveiligheid een van de belangrijkste eisen voor goede patiëntenzorg.'

Hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers, internist en farmacoloog

Hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers, internist en farmacoloog

Vandaag houdt internist-klinisch farmacoloog Kees Kramers zijn inaugurale rede 'Scherper dan het mes. Medicatieveiligheid een van de belangrijkste eisen voor goede patiëntenzorg.' Tijdens deze openbare redevoering bij de Radbouduniversiteit aanvaardt de nieuw benoemde hoogleraar zijn ambt officieel. Hij werkt deels bij de afdeling klinische farmacie van CWZ, waar hij bijdraagt aan de medicatieveiligheid van CWZ en allerlei regionale initiatieven ontwikkelt. Hieronder een samenvatting van zijn oratie.

Kwetsbaar en complex

‘Binnen de gezondheidszorg zien we een verschuiving naar zeer kwetsbare patiënten die met meerdere aandoeningen in het ziekenhuis terecht komen. Voor hun herstel zijn zij afhankelijk van de juiste medicatie. Een verkeerd gebruik van medicatie vormt een van de grootste risico’s voor patiënten bij opname in het ziekenhuis. Daarmee is het voorschrijven van medicatie een kwetsbare en complexe opgave. Zowel inhoudelijk (wie krijgt wanneer welk middel) als logistiek (hoe en wie is wanneer verantwoordelijk). De apotheker heeft een dagtaak aan het borgen dat dit goed gebeurt.’

Educatie en begeleiding

‘Desalniettemin gaat het nogal eens fout. Artsen die voorschrijven voelen zich in toenemende mate onvoldoende uitgerust om dat goed te kunnen doen. Onderzoek verricht door CWZ-ziekenhuisapotheker Jacqueline Bos toonde aan dat naar schatting de helft van de fouten bij het voorschrijven van medicatie te voorkomen is door gerichte educatie en begeleiding van voorschrijvers door apothekers. Daarnaast moeten systemen en alerts ervoor zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van voorschrijven verbeteren. In de praktijk worden deze vaak niet gezien als ondersteunend, maar als tijdrovend of zelfs belemmerend. De vraag dient zich dan ook aan op welke manier de medicatieveiligheid verder verbeterd zou kunnen worden.’

Over Kees Kramers

Kees Kramers (Dirksland, 1962) behaalde in 1986 zijn Master Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1989 tot 1996 volgde hij de opleiding tot internist en van 1996 tot 1998 de opleiding tot internist-klinisch farmacoloog, beide in het Radboudumc. In 1995 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar antistoffen die een rol spelen bij nierfalen bij de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes.

Werkzaam in Radboudumc en CWZ

Kees Kramers werkt sinds 1989 in het Radboudumc als staflid van de vakgroep farmacologie-toxicologie en vanaf 1998 is hij ook staflid van de vakgroep interne geneeskunde, belast met patiëntenzorg en onderwijs- en onderzoekstaken. Sinds 2010 is hij parttime gedetacheerd naar de afdeling klinische farmacie van CWZ. Hij ontwikkelde een farmacotherapie leerlijn voor geneeskundestudenten en onderwijs op het gebied van medicatieveiligheid voor beginnende arts-assistenten in het Radboudumc en CWZ Nijmegen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.

CWZ-ambitie topklinische zorg

Met Kramers heeft CWZ er een extra hoogleraar bij. Dat is belangrijk, want als topklinisch opleidingsziekenhuis vervult CWZ een belangrijke rol in medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt veelal in samenwerking met universitaire medische centra. Het doen van onderzoek draagt primair bij aan betere patiëntenzorg. Het helpt om unieke expertises te ontwikkelen en de topklinische status te versterken.