Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Extra aandacht voor kwetsbare ouderen werkt

17 oktober 2019
Verpleegkundigen in gesprek met oudere | CWZ Nijmegen

Ouderen worden in CWZ bij hun opname gescreend op kwetsbaarheid. Een inspanning die zijn vruchten afwerpt. Inge Holleman, Patricia Peeters en Marèse Janssen, vanuit hun functie betrokken in de zorg aan kwetsbare ouderen, delen hun ervaringen.

Vier risico's

Bij de screening wordt gekeken naar vier risico's: delier, vallen, fysieke beperking en ondervoeding. Vóór de komst van het elektronisch patiëntendossier (EPD) werd dit altijd handmatig gedaan. Marèse, verpleegkundig specialist geriatrie: ‘De verwachting was dat die screening, die altijd al bij meer dan 80% van de patiënten correct werd gedaan, met de komst van een EPD nóg beter zou gaan. Begin 2019 kregen wij de cijfers van 2018. Daaruit bleek dat er veel meer gevallen van een delier zijn opgemerkt in 2018 dan in 2017. Er wordt dus goed gescreend op kwetsbaarheid’.

Extra aandacht

Als een patiënt tijdens de screening hoog scoort op de vier risico's, dan wordt daar extra aandacht aan gegeven tijdens de opname. Inge, geriatrisch verpleegkundige, vertelt: ‘We maken een plan om de patiënt in zijn kracht te houden en achteruitgang te voorkomen. Als er sprake is van verhoogd risico op een delier proberen we eerst vast te stellen waardoor dit komt. Daarnaast is een prikkelarme omgeving belangrijk en stimuleren we de patiënt om te bewegen. Dat betekent uit bed gaan om te eten en overdag niet te veel te slapen voor een helder dag/nacht ritme. Heeft de patiënt medicijnen die de bloeddruk verlagen waardoor de kans op duizeligheid en vallen groter is? Dan geven we tips voor opstaan uit bed en kijkt een fysiotherapeut mee om te zien of er beperkingen zijn die we kunnen oplossen. Het gaat hier dus om hele specifieke patiëntgerichte aandacht, vaak simpele dingen, waarmee we de situatie al veiliger kunnen maken’.

Met minder complicaties en veiliger naar huis

'Juist doordat er aandacht is voor de kwetsbaarheid van een patiënt en we vroegtijdig ingrijpen, kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren’, vertelt Patricia, senior verpleegkundige en ambassadeur excellente zorg in CWZ. ‘Patiënten gaan vaak met minder complicaties en veiliger naar huis. Als iemand tijdens de opname een verhoogd risico op vallen heeft, dan is er thuis nog zeker drie maanden een verhoogd risico op vallen. Doordat we hier in CWZ al aandacht voor hebben, kunnen we het voor thuis ook alvast veiliger maken. De deurmat moet aan de kant, er moet extra steun zijn in de badkamer waar iemand zich aan kan vasthouden. Door dit soort tips valt een patiënt thuis minder snel waardoor de kans op heropname afneemt. We zien die aandacht als een investering die veel oplevert voor de patiënt’.

Goed voorbereid naar huis

Een ander voordeel van deze aanpak is dat het ziekenhuis al vroeg inspeelt op het naar huis gaan. Waarmee is deze patiënt het meest geholpen? Hoe geven we de juiste zorg op de juiste plek? Gaat een patiënt vanuit het ziekenhuis bijvoorbeeld gewoon naar huis of met aanvullende zorg? Marèse: ‘Doordat verpleegkundigen de kwetsbaarheid in kaart hebben, weten we ook wat de voorwaarden zijn voor ontslag en kunnen we daar gedurende de opname al gerichter naartoe werken’.

Veel voldoening

De wens van Inge, Patricia en Marèse? ‘We willen deze koers voortzetten en de screening op kwetsbaarheid in CWZ borgen. Door op deze manier te werken krijgen patiënten minder complicaties, de patiënt wordt er beter van en ons werk wordt ook makkelijker. De investering die je in het begin doet, geeft veel voldoening’.

CWZ-ambitie doelmatige zorg

De screening van kwetsbare ouderen is een voorbeeld van onze ambitie om doelmatige zorg te geven. In CWZ is de zorg slim georganiseerd, gericht op een waardevol resultaat dat patiënten echt verder helpt, en gaan we bewust om met middelen om de zorgkosten omlaag te brengen.