Spoedeisende hulp: wat is spoed?

U kunt terecht bij de spoedeisende hulp als er sprake is van spoed.

We spreken van spoed:

  • nadat u ergens onwel bent geworden of letsel hebt opgelopen en per ambulance naar de spoedeisende hulp wordt gebracht
  • wanneer uw huisarts u verwijst naar de spoedeisende hulp.

Eerst naar de huisarts

Het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief naar de spoedeisende hulp gaat. De huisarts bepaalt of uw doorverwezen wordt naar de spoedeisende hulp. Ook als de klachten al langer bestaan en als u met deze klachten al eerder bij uw huisarts bent geweest, verzoeken wij u met klem om eerst uw eigen (dienstdoende) huisarts te raadplegen. Op die manier blijven de wachttijden voor echte spoedpatiënten beperkt.

Huisartsen-spoedpost

Tussen 17.00 uur en 08.00 uur en in de weekenden kunt u een huisarts raadplegen op de huisartsen-spoedpost. Deze post is gevestigd op het Spoedplein van CWZ, naast de spoedeisende hulp. Het kan zijn dat de huisarts u naar ons verwijst of naar: