Wachttijden orthopedie

Hier vindt u de actuele wachttijden voor de afdeling orthopedie.

Actuele wachttijden orthopedie in kalenderdagen

Geactualiseerd 22 februari 2024

CWZ orthopedie doet er alles aan om de wachttijden voor een polikliniekbezoek en behandeling zo kort mogelijk te laten zijn. Dat doen we onder andere door zorgpaden te verbeteren. Veel ingrepen gebeuren inmiddels in een dagopname. Voor een deel van de operaties gaan patiënten naar ZBC Orthoparc Rozendaal. Zij worden daar behandeld door CWZ chirurgen. Voor alle andere afspraken komen patiënten gewoon naar CWZ. Zo werken we aan een optimale toegankelijkheid van onze zorg.

Wachttijd polikliniek Aantal dagen
Hoofdgebouw CWZ 21
CWZ Waalsprong 21
CWZ Druten 21
Wachttijd na bezoek aan polikliniek Behandeling: wachttijd in dagen Diagnostiek: wachttijd in dagen
Totale heupprothese 110 n.v.t.
Behandeling meniscusscheur (scopie knie) 70 n.v.t.
Voorste kruisbandreconstructie 60 n.v.t.
Totale knieprothese 110 n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (BHC) 30 n.v.t.

n.v.t. : niet van toepassing nb : gegevens niet beschikbaar 

Toelichting termen

Wachttijd polikliniek
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan op de polikliniek.

Wachttijd behandeling
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van de behandelend arts de indicatie voor een medische behandeling krijgt tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Wachttijden optellen

Bij een behandeling of bij diagnostiek moet u de wachttijd polikliniek optellen bij de wachttijd voor behandeling of diagnostiek. Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek bezoeken.

Gemiddelde wachttijden

Op de site staan gemiddelde wachttijden in kalenderdagen vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Vragen over wachttijden?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wilt u een afspraak maken?

Ga dan naar de pagina Afspraak maken.