Informatie-app orthopedie

De gratis CWZ Zorgapp geeft informatie over behandelingen, filmpjes met oefeningen en korte filmpjes van de artsen. Verpleegkundig specialist Keetie Kremers-van de Hei was nauw betrokken bij de ontwikkeling en vertelt erover.

De gratis CWZ Zorgapp geeft informatie over behandelingen, filmpjes met oefeningen en korte filmpjes van de artsen. Verpleegkundig specialist Keetie Kremers-van de Hei was nauw betrokken bij de ontwikkeling en vertelt erover.

Spannend

‘Een operatie is vaak spannend. Iemand krijgt in korte tijd een hoop informatie en we weten dat daar niet veel van blijft hangen op zo’n moment. Door de app kunnen we de juiste informatie op het juiste moment geven. De dag vóór de operatie krijgt de patiënt bijvoorbeeld om elf uur ’s avonds via de app een herinnering dat hij na middernacht niets meer mag eten. Mensen vergeten nu niet meer dat ze nuchter naar CWZ moeten komen. We hoeven dus minder operaties te verzetten.’

Tijdlijn

‘Na het downloaden van de app kiest de patiënt het type operatie en de datum waarop deze plaatsvindt. Daarna krijgt hij een tijdlijn te zien met informatie over wat hem te wachten staat vóór, tijdens en na de operatie. De app geeft ons ook de mogelijkheid om korte vragen te stellen. We vragen bijvoorbeeld naar de pijnscore vóór de behandeling, 2 dagen na thuiskomst, en na 6 en 8 weken. Zo weten we of de pijnstilling die mensen meekrijgen voldoende is.'

Veel downloads

De app is in januari 2017 in gebruik genomen. In twee jaar tijd is hij 5.439 keer gedownload. Keetie: 'Gebruikers komen en gaan. Dat hangt samen met het begin en einde van hun behandeling. Deze maand (januari 2019) hebben we 610 actieve gebruikers.' In de app zijn inmiddels 10 behandelingen beschikbaar. Hij wordt het meest gebruikt voor de totale heupprothese (1.036), kijkoperatie van de knie (902), totale knieprothese (759) en stabilisatie van de knieschijf (754). 

Ontwikkelingen

Keetie: 'We zijn bezig met het uitbreiden van de app voor nog een aantal behandelingen. Daarnaast voegen we steeds meer instructievideo’s toe. Dit jaar willen we de app nog persoonlijker maken. De patiënt ontvangt dan afspraakherinneringen. En als hij bijvoorbeeld 2 keer een pijnscore aangeeft van 5 of hoger, krijgen wij een melding om contact met de patiënt op te nemen. Ook gaan we kijken of we een chatfunctie kunnen inbouwen. Verder onderzoeken we of er meer koppelingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld bij artrose een koppeling naar BMI-berekening, het bijhouden van gewicht of stoppen met roken programma’s. Voor de prothese-app kijken we of er een 'pijncoach' kan worden toegevoegd. Die kan mensen meer informatie geven over het gebruik van pijnmedicatie.'

Laatste update januari 2019 

Voorbereiden op 1e afspraak via de app

Verpleegkundig specialist Keetie Kremers-van der Hei: ‘We onderzoeken of we de app ook kunnen inzetten om mensen beter voor te bereiden op de eerste afspraak in het ziekenhuis. Het consult is te kort om iemand goed te informeren, waardoor die nu eigenlijk niet goed weet waarover hij beslist. Idee is om mensen al vijf dagen voor het consult iedere dag een informatief filmpje te sturen. Een goed voorbereide patiënt kan dan samen met de behandelaar een goede beslissing nemen over de behandeling. Ik denk dat een app hét communicatiemiddel voor patiënten van nu is.’

De betrokken patiënt = een CWZ-ambitie

De informatie-app van orthopedie past bij de CWZ-ambitie om patiënten actief bij hun zorg te betrekken.