Apparaten patiëntenkamer intensive care (IC)

Alle patiënten op de intensive care worden voortdurend bewaakt met apparaten. Dit kan bijvoorbeeld een apparaat zijn dat het hartritme of de ademhaling meet. U vindt op deze pagina meer uitleg daarover.

Patiëntenkamer

Er zijn 12 eenpersoonskamers en er is één driepersoonskamer. Alle patiënten op de intensive care (IC) worden voortdurend bewaakt met apparaten. Dit kan bijvoorbeeld een apparaat zijn dat het hartritme of de ademhaling meet. Deze apparaten kunnen signalen geven. Daar hoeft u niet van te schrikken. Op de balie staat een centrale monitor, waarmee alle patiënten op de IC bewaakt worden. Zo kan de verpleegkundige aan de balie de patiënt ook in de gaten houden.

Monitor

Deze houdt constant verschillende lichaamsfuncties van de patiënt in de gaten, zoals hartslag en bloeddruk. Meerdere snoeren verbinden de patiënt met de monitor. De verpleegkundige waakt over de patiënt en gebruikt daarvoor deze monitor of een monitor op de balie.

Beademingsmachine

Op de intensive care zijn patiënten vaak zo ernstig ziek, dat zij niet zelf kunnen ademen. Deze machine neemt de ademhaling over of ondersteunt de ademhaling van de patiënt. De machine is verbonden met een buisje, een 'tube'. Dat loopt meestal via de mond naar de luchtpijp. Soms hebben patiënten in plaats van een buisje een masker op of maken we in de hals een ingang naar de luchtpijp (tracheostoma).

Voedingspomp

Bij de patiënten op de intensive care is altijd een diëtist betrokken. Wanneer een patiënt aan de beademingsmachine ligt, is normaal eten of drinken niet mogelijk. Het merendeel van de patiënten krijgt daarom vaak sondevoeding via een slangetje (sonde). Deze is ingebracht via de neus of mond en loopt naar de maag of dunne darm. Meer informatie over het voedingsteam

Nierdialyse apparaat

Als de nieren niet of onvoldoende functioneren is het nodig om de uitgevallen nierfunctie over te nemen. Met behulp van een nierdialyse apparaat worden afvalstoffen uit het bloed en/of vocht uit het lichaam verwijderd.

Infuuspomp

Met behulp van een infuuspomp krijgt de patiënt vocht, medicijnen en soms bloed toegediend.

Spuitpomp

Bijna altijd heeft een patiënt op de intensive care medicijnen nodig. Een spuitpomp zorgt ervoor dat medicijnen gedoseerd worden toegediend.

PICCO

Vaak hebben patiënten op de intensive care extra vocht nodig. Dit apparaat helpt de arts en verpleegkundige om inzicht te krijgen in hoeveel vocht de patiënt nodig heeft.

Hoog-laag bed met luchtmatras

Patiënten die aan de beademing liggen, worden vaak in slaap gehouden. Hierdoor bewegen zij niet in bed. Om doorliggen te voorkomen, liggen deze patiënten op een luchtmatras. Een luchtmatras zorgt er voor dat er geen drukplekken ontstaan.

Elektronisch patiëntendossier HiX (EPD)

Elke patiënt op de intensive care heeft een elektronisch patiëntendossier (EPD). Hierin wordt belangrijke informatie opgeslagen. In CWZ werken we met HiX. 

Foto: Bas Gijselhart | BASEPHOTOGRAPHY