Nier slagadervernauwing

Bij een arteriestenose is er een vernauwing in een van de slagaderen, in dit geval bij de nier.

Naar elke nier loopt over het algemeen één slagader. Stenose betekent vernauwing en een arterie betekent slagader.

Klachten / symptomen nierarteriestenose

Als u een nierarteriestenose heeft, kunt u last hebben van een hoge bloeddruk die niet blijkt te reageren op behandeling. Meestal is dit een teken van verkalking van de slagaders. Behandeling is vooral gericht op het voorkomen van verdere aderverkalking. Het opheffen van een vernauwing van de nierslagaders is in de praktijk risicovol. Uw nefroloog zal dit alleen adviseren als er geen andere optie is.

Waarom naar CWZ met een nierarteriestenose?

In het CWZ worden de aandoeningen van de nierslagaders behandeld door de vaatchirurg, radioloog en internist. Deze werken samen en besteden ook aandacht aan maatregelen om nieuwe problemen in de toekomst te voorkomen.