Isolatiemaatregelen bij MRSA

Als er een vermoeden is dat u besmet bent met MRSA, wordt u geïsoleerd op een aparte kamer. Er gaat dan meteen onderzoek van start. Zolang de uitslag van dit onderzoek niet bekend is, blijft u op de isolatiekamer. U mag deze kamer niet verlaten, tenzij onderzoek of behandeling elders in het ziekenhuis noodzakelijk is. Gebleken is dat medewerkers deze bacterie van de ene patiënt naar de andere patiënt kunnen overbrengen als er geen speciale (isolatie)maatregelen worden genomen. Daarom dragen alle medewerkers een overschort, handschoenen, muts en een mond-neusmasker. Als u de polikliniek bezoekt wordt u in een aparte kamer ontvangen en zullen de artsen en verpleegkundigen beschermende maatregelen treffen.

Diagnose en behandeling van MRSA

Om na te gaan of u de MRSA-bacterie bij u draagt, worden met wattenstokjes uitstrijkjes gemaakt van het slijmvlies van neus, keel, het perineum (het stukje huid tussen de vagina en anus (bij de vrouw) of tussen de balzak en anus (bij de man)) en eventuele wondjes. Dit is pijnloos. Deze uitstrijkjes worden onderzocht op het laboratorium medische microbiologie.

- Wel besmet met MRSA
Als bij u de MRSA-bacterie is gevonden, bent u MRSA positief. Dat betekent dat de isolatiemaatregelen gehandhaafd blijven en de behandelend arts zal bekijken wat er verder gedaan moet worden. Soms komt het voor dat bij een patiënt onverwacht de MRSA-bacterie wordt gevonden. Als dit het geval is, wordt deze patiënt direct op een aparte (isolatie)kamer gelegd. De patiënten die met hem/haar de kamer delen of hebben gedeeld, worden ook een aantal dagen geïsoleerd verpleegd totdat bekend is of zij ook besmet zijn. Als er sprake is van meerdere verdachte medepatiënten kunnen deze samen op een kamer volgens de voorgeschreven isolatiemaatregelen verpleegd worden.

- Niet besmet met MRSA
Als er geen MRSA-bacteriën in de uitstrijkjes worden gevonden, bent u MRSA negatief en kunnen de isolatiemaatregelen opgeheven worden. Dit kan al na 24 uur zijn maar bij twijfel kan het vier tot vijf dagen duren.

Naar het MRSA spreekuur als uw huisarts/specialist MRSA heeft vastgesteld

Omdat het vaak nodig is om dragerschap voor MRSA of infectie met de MRSA-bacterie te behandelen heeft CWZ een speciaal spreekuur voor patiënten met MRSA. Hier is een team van specialisten beschikbaar dat samenwerkt om de MRSA zo goed mogelijk te behandelen. De huisarts/specialist verwijst de patiënt naar dit MRSA spreekuur. MRSA maakt deel uit van de groep bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).