Hersenvliesontsteking

Bij een hersenvliesontsteking zijn het hersenvlies en het hersenvocht ontstoken.

De ontsteking ontstaat in de vochtruimte tussen de het spinragvlies en de hersenen. Daar bevindt zich het hersenvocht (liquor). De medische naam voor hersenvliesontsteking is meningitis.

Er zijn 2 soorten: hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie en hersenvliesontsteking veroorzaakt door een virus. Het kan een ernstige ziekte zijn waarvoor opname noodzakelijk is. Een hersenvliesontsteking die veroorzaakt wordt door een virus hoeft meestal niet behandeld te worden. Als de veroorzaker een bacterie is, is behandeling noodzakelijk.

Toon meer

Klachten / symptomen van een hersenvliesontsteking

Meningitis door een bacterie
De verschijnselen van deze meningitis zijn: (hoge) koorts, toenemende hoofdpijn, nekstijfheid en verwardheid. De ziekte begint vaak als een griep, die echter niet binnen een paar dagen verbetert: de koorts blijft hoog en de patiënt blijft ziek. Meningitis is niet altijd gemakkelijk te herkennen, omdat de nekstijfheid soms ontbreekt of de ziekte langzaam begint. Sommige patiënten hebben tegelijkertijd een bloedvergiftiging (sepsis) waarbij de infectie door het hele lichaam is verspreid.

Meningitis door een virus
Deze kan ontstaan na een maagdarm- of luchtweginfectie. Deze vorm van meningitis gaat typisch gepaard met hevige hoofdpijn en nekstijfheid, maar de patiënten zijn vrijwel altijd helder. Er is meestal koorts, maar de patient is niet ernstig ziek.