ALS

ALS is een zeldzame spier- en zenuwaandoening (neuromusculaire aandoening).

Bij ALS (Amytrofische Laterale Sclerose) wordt het hele spierstelsel met uitzondering van de hartspier aangetast. De motorische zenuwcellen in ruggenmerg, hersenstam en hersenen, die de willekeurige spieren in het hele lichaam aansturen, sterven langzaam af.

Uiteindelijk leidt deze ziekte tot de dood van de patiënt door verlamming van de ademhalingsspieren. De aandoening is progressief van aard, dat betekent dat iemand steeds verder achteruitgaat. De levensverwachting is drie tot vijf jaar na het optreden van de eerste klachten.

Toon meer

Klachten / symptomen ALS

De patiënt heeft in het begin vage klachten van spierkrampen en kleine onwillekeurige spierbewegingen, die een soort golfvormige bewegingen op de huid veroorzaken (fasciculaties). Vervolgens ontstaat er spierzwakte in de ledematen en verschrompelen de spieren (atrofie). Ook kan de tong of keel aangedaan worden waardoor de patiënt spraak- en slikproblemen krijgt.

De volgorde waarin spieren aangedaan worden verschilt van persoon tot persoon; het kan beginnen met de spieren in de handen en armen maar ook met spraak- en slikproblemen. Verder kan er in verloop van de ziekte dwanghuilen of dwanglachen (bij de geringste emotie in huilen of lachen uitbarsten) optreden. Uiteindelijk overlijden de patiënten omdat de ademhalingsspieren ook verzwakken.

Waarom naar CWZ met ALS?

De polikliniek neurologie van CWZ heeft korte toegangstijden waardoor u snel terecht kunt op de polikliniek. U krijgt een afspraak met een deskundige neuroloog die uw klachten serieus neemt en samen met u gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. ALS is een ongeneeslijke ziekte en behandelingen bestaan vooral uit begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie. Een neuroloog kan u bijvoorbeeld verwijzen naar een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of revalidatie-arts.