Allergische alveolitis

Allergische alveolitis is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) en kleinste luchtwegen.

Het is een ontstekingsreactie op een bepaalde ingeademde organische stoffen. Een andere naam voor allergische alveolitis is Extrinsieke Allergische Alveolitis (EAA) of overgevoeligheidspneumonitis.

Oorzaak allergische alveolitis
Een allergische alveolitis kan heel acuut ontstaan, waarbij de klachten lijken op die van een longontsteking. Ook kan er een geleidelijke reactie optreden. U krijgt dan steeds meer hoestklachten en benauwdheid in een periode van maanden tot jaren. U kunt dan ook gewichtsverlies hebben. Langdurige of herhaalde blootstelling aan stof afkomstig van dieren en groenten, zoals schimmels, beschimmeld hooi, uitwerpselen van duiven, afvalproducten van suikerriet of beschimmeld zaagsel, kan tot allergische alveolitis leiden.

Toon meer

Klachten / symptomen allergische alveolitis

  • Benauwdheid
  • Koorts en rillingen
  • Gewichtsverlies
  • Beklemd gevoel op de borst

Waarom naar CWZ met allergische alveolitis?

In CWZ werken longartsen die veel kennis hebben over allergische alveolitis. CWZ bespreekt alle patiënten met een interstitiele longaandoening (waaronder allergische alveolitis) met het expertcentrum ErasmusMC in Rotterdam. De zorg blijft echter bij ons, waarbij ons motto is: “dichtbij als dat kan en ver weg als dat moet.’