Annemarie van Tienen

Urinestoma- en continentieverpleegkundige en urotherapeut

Werkervaring

  • Beroep uitoefenend sinds 1984
  • Werkzaam in CWZ sinds 1987
  • Urotherapeut kindergeneeskunde sinds 2018
  • (Uro)stoma en continentie verpleegkundige (io) sinds 2014
  • Verpleegkundige op combinatieafdeling urologie/gynaecologie/plastisch chirurgie, 1987 - 2014

Opleidingen

  • A verpleegkunde in service opleiding en Verpleegkundig vervolgopleiding oncologie, stomazorg en continentie
  • Opleiding voor urotherapeut

Lidmaatschappen

  • V&VN Urologie
  • V&VN Stomaverpleegkundigen