Maaike Thissen

Logopedist en taal-spraakpatholoog

Ik werk sinds 2023 als logopedist bij CWZ.

'Samen met u bekijken we waar en met welke therapie u kunt revalideren.'

Maaike Thissen

Even voorstellen

Logopedie is een veelzijdig vak. Neurologie, stem en slikken hebben mijn grootste interesse. Het brein is een complex orgaan, niet meer goed kunnen communiceren of problemen met slikken kunnen een grote impact op het leven hebben.

Samen met andere disciplines onderzoeken en behandelen wij u. Samen met u bekijken we waar en met welke therapie u kunt revalideren.

 

 

Werkervaring

  • Beroep uitoefenend sinds 2014
  • Werkzaam in CWZ sinds 2023
  • Klinisch, poli-klinisch, revalidatie, geriatrische revalidatie, verpleeghuiszorg, eerstelijnszorg.

Opleidingen

  • Opleiding logopedie
  • Opleiding (sub)specialisme: taal- en spraakpathologie

Lidmaatschappen

  • Kwaliteitsregister Paramedici