Lesley Kuipers

Klinisch geriater, medisch manager vakgroep klinische geriatrie

Ik werk sinds 2010 als klinisch geriater op de afdeling geriatrie in CWZ. Ook ben ik medisch manager van de vakgroep klinische geriatrie.

'Het uitvinden wat juist voor die ene persoon van belang is en werkt, is mijn uitdaging.'

Lesley Kuipers

Even voorstellen

Ik vind dat eenieder met een gezondheidsprobleem persoonlijke aandacht en maatwerk verdiend. Ieder mens is uniek, het uitvinden wat juist voor die ene persoon van belang is en werkt vind ik de uitdaging. Ouderen zijn ook heel divers. Ze hebben altijd wel een heel leven achter de rug. Dat maakt het werken met ouderen boeiend.

Het is naar mijn mening niet goed om gezondheidsklachten en kwalen te snel af te doen als ‘passend bij de ouderdom’. Heel vaak blijken er nog best wat mogelijkheden te zijn om e.e.a. te verbeteren of te verlichten. Hier komt het maatwerk om de hoek kijken: door de brede analyse van de oudere met diens voorgeschiedenis en persoonlijke omgeving is het mogelijk om tot passend advies te komen.

 

Werkervaring

  • Beroep uitoefenend sinds 2008
  • Werkzaam in CWZ sinds 2010

Opleidingen

  • Specialisatie klinische geriatrie

Nevenactiviteiten

  • Medisch manager

Lidmaatschappen

  • NVKG