Oscar Hoiting

Intensivist

Intensive care

Werkervaring

 • Beroep uitoefenend sinds 2009
 • Werkzaam in CWZ sinds 2011
 • Internist-intensivist RadboudUMC 2009
 • Internist-intensivist Deventer Ziekenhuis 2010 - 2011

Opleidingen

 • Internist, Rijnstate ziekenhuis te Arnhem en RadboudUMC, 2002 - 2009
 • Intensivist, RadboudUMC, 2008 - 2009
 • Europees Diploma Intensive Care (EDIC), 2013

Nevenactiviteiten

 • Plaatsvervangend opleider spoedeisende geneeskunde
 • SIRE-onderzoeker voor de afdeling kwaliteit, veiligheid en verantwoording

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen