Oscar Hoiting

Intensivist

Intensive care

Werkervaring

  • Beroep uitoefenend sinds 2009
  • Werkzaam in CWZ sinds 2011
  • Internist-intensivist RadboudUMC 2009
  • Internist-intensivist Deventer Ziekenhuis 2010 - 2011

Opleidingen

Internist, Rijnstate ziekenhuis te Arnhem en RadboudUMC, 2002 - 2009
Intensivist, RadboudUMC, 2008 - 2009
Europees Diploma Intensive Care (EDIC), 2013

Nevenactiviteiten

  • Plaatsvervangend opleider spoedeisende geneeskunde
  • SIRE-onderzoeker voor de afdeling kwaliteit, veiligheid en verantwoording

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
  • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen