Chris Hilkens

Klinisch geriater

Ik werk sinds 2006 in CWZ op de geriatrie afdeling als klinisch geriater. 

'We helpen patiënten en hun naasten met het krijgen van overzicht.'

Chris Hilkens

Even voorstellen

Mensen die bij een geriater komen zijn meestal kwetsbaar, door lichamelijke, psychische en/of sociale factoren. Ik bekijk hun problemen en situatie breed en nauwkeurig, samen met andere collega’s bij de geriatrie, zoals verpleegkundigen en doktersassistenten.

Wij helpen patiënten en de mensen rond hen, om overzicht te krijgen. Dit om de gezondheid het welzijn en de levenskwaliteit zoveel mogelijk te verbeteren. Het geriatrie onderzoek is een nieuw startpunt voor de verdere toekomst. Het is fijn daarin een rol te kunnen spelen. Ik geef uitleg over wat speelt, welke mogelijkheden er zijn en welke adviezen. Het plan van aanpak stem ik af met de patiënt, huisarts en eventuele hulpverleners, zodat het plan een grote slagingskans heeft.

Werkervaring

  • Beroep uitoefenend sinds 2003
  • Werkzaam in CWZ sinds 2006

Opleidingen

  • Specialisme klinische geriatrie

Nevenactiviteiten

  • Co-opleider HAIO en co-assistenten

Lidmaatschappen

  • NVKG
  • KNMG/LAD
  • IPA
  • SON