Anna Fischer

Geestelijk verzorger

Ik ben geestelijk verzorger in CWZ.

'Soms is het goed om met iemand te kijken naar wat er speelt en naar de toekomst.'

Anna Fischer

Even voorstellen

Als je in een ziekenhuis terecht komt, kan het leven tijdelijk of blijvend erg veranderen. Zaken die eerst zo van zelfsprekend leken blijken dat nu opeens niet meer te zijn. Dan is het misschien fijn om er eens met iemand over te praten. Om te kijken naar wat er speelt en naar de toekomst. 

Ik kan helpen om de kluwen van belangen en emoties te ontwarren, zodat u uw keuze helderder kunt maken. Daarbij ga ik altijd uit van wat voor u belangrijk is. Medewerkers kunnen het gevoel hebben dat ze er alleen niet meer zo goed uitkomen. Ook zij zijn van harte welkom.