Paulien Elsinga-Kool

Geestelijk verzorger

Ik werk als geestelijk verzorger in CWZ.

'Mijn doel is dat mensen door op verhaal te komen, zichzelf weer leren verstaan.'

Pauline Elsinga-Kool

Even voorstellen

Mijn diepste drijfveer is ruimte scheppen om over zingeving te kunnen spreken. Ik vind het moedig dat mensen hun diepe zielenroerselen met mij willen delen. Als een verhaal breuklijnen oploopt, blijven er vragen. Ook soms bij mij. Maar dat weerhoudt me er niet van om bij die breuklijn stil te staan.

Ik ben graag betrokken bij mensen die richting zoeken wanneer het leven even niet loopt zoals gehoopt of verwacht. Dan ben ik soms meer sturend, soms meer luisterend aanwezig. Zodat patiënten nieuwe tekenen van hoop aan de horizon mogen ontdekken.