Zorg Overdracht Nijmegen En omstreken (ZONE)

Zorgaanbieders in de regio hebben afspraken gemaakt binnen ZONE voor de juiste informatieoverdracht voor patiënten.

Samenwerkingsverband

Naar aanleiding van een audit van de IGJ in 2014 en de daaruit voortkomende noodzaak om de overdracht van zorg in de regio Nijmegen te verbeteren hebben zorgaanbieders in de regio elkaar gevonden in het samenwerkingsverband Zorg Overdracht Nijmegen En omstreken (ZONE).

In het samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de medische, verpleegkundige en medicatieoverdracht voor patiënten. Het doel van de afspraken is het realiseren van een juiste en tijdige overdracht van patiënten/cliënten in de keten. Het gaat hierbij om het overbrengen van professionele informatie over een patiënt/cliënt aan een opvolgend zorgverlener.

Deze informatie is nodig voor een opvolgend zorgverlener om zijn zorgtaken adequaat  en veilig uit te kunnen voeren. De actuele afspraken die zijn gemaakt tussen alle partijen zijn terug te vinden in het convenant ‘Regioafspraken overdracht van zorg’ uit 2019.

Deelnemende organisaties

 • Allerzorg Brabantzorg 
 • Buurtzorg Nederland
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
 • De Waalboog 
 • Herstelzorg Nederland 
 • Interzorg Thuiszorg  
 • Kalorama
 • Maasziekenhuis Pantein 
 • NEO huisartsenzorg  
 • Proteion
 • Radboudumc Nijmegen 
 • RijnWaal Zorggroep
 • Santé Partners
 • Stichting LuciVer
 • St Maartenskliniek Nijmegen 
 • Zinzia Zorggroep
 • Zorgcentra Pantein en
 • Thuiszorg Pantein Zorggroep Maas en Waal
 • Zorggroep Maas en Waal
 • ZZG zorggroep

 

Hoe functioneert het samenwerkingsverband?

Regiocoördinatie

Binnen ZONE heeft één organisatie de verantwoordelijkheid om alle acties binnen het samenwerkingsverband te coördineren. Sinds 2020 is het CWZ verantwoordelijk voor de coördinatie van ZONE.  Deze organisatie wijst één of meerdere regiocoördinatoren aan.

De regio coördinator heeft de volgende taken: 

 • Een ondersteunende rol door het bieden van hulp met het implementeren van de afspraken, dit zowel in gezamenlijke bijeenkomsten als 1 op 1 met organisaties.
 • Het verduidelijken van de afspraken voor de verschillende regio-partners zodat helder is wat er van ieder verwacht wordt en wat men van elkaar kan verwachten en de implementatie vergemakkelijkt wordt.
 • Het verbinden en vindbaar maken van de verschillende regio-partners onderling.
 • Het ophalen en adresseren van gedeelde knelpunten. 
 • Het delen van successen.

Melden knelpunten in overdrachten

De afgelopen jaren is er binnen ZONE hard gewerkt om de overdracht van zorg te verbeteren. Toch kan het zijn dat er zaken structureel niet gaan zoals we samen hebben afgesproken of dat bestaande afspraken niet voldoende zijn. Indien dit het geval is kun je het probleem voorleggen aan de ZONE regiocoördinatoren. Zij zullen in overleg kijken of de melding opgepakt kan worden.

Het is dus niet de bedoeling om problemen in de overdracht van een individuele patiënt voor te leggen aan de regiocoördinatoren. Neem hiervoor direct contact op met de betrokken instelling.

Een probleem voorleggen aan de regiocoördinatoren kan je doen via het ZONE Meldformulier.

 

Handige documenten / links

Contactgegevens