Aanmelden Training hartfalen terugkomdag

Aanmelden training hartfalen, terugkomdag

De visie van de overheid is dat de zorg voor chronische patiënten zo dicht mogelijk bij huis moet plaatsvinden via een integrale benadering van cure en care, juiste zorg op de juiste plek. Mede daarom is de hartfalenpoli CWZ gestart met Transmurale Hartfalenzorg. Anno 2023 is dit uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met meerdere regionale thuiszorgorganisaties. Het doel van de training hartfalen is dat verpleegkundigen in de eerste lijn hun kennis vergroten en vaardigheden opdoen, zodat zij deze complexe patiëntengroep thuis kunnen verzorgen en begeleiden.

Training hartfalen terugkomdag

De terugkommiddag is gericht op het herhalen en opfrissen van kennis mbt hartfalen en het transmurale huisbezoek.

Programma

Opfrissen ziektebeeld hartfalen en casuïstiekbespreking.

Voorbereiding

Mail maximaal 2 weken voor de bijeenkomst je vragen en/of problemen die je bespreekbaar wilt maken naar N.vanGrondelle@cwz.nl.

Voor wie

Verpleegkundigen in de eerste lijn die de 2-daagse Training hartfalen van CWZ eerder hebben gevolgd.
Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Door wie

De trainers zijn verpleegkundig specialisten CWZ, ondersteund door verpleegkundig specialisten van (enkele) thuiszorgorganisaties.

Wanneer en waar

Donderdag 13 april 2023 en donderdag 5 oktober 2023 in CWZ Nijmegen. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. 

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier.

Algemene voorwaarden & flyer training hartfalen