VRE-bacterie

Vancomycine-resistente enterokokken behoren tot de groep van bijzonder resistente micro-organismen (bacteriën).

Ze worden regelmatig gevonden bij gezonde personen buiten zorginstellingen (<2 procent) en in voedsel zoals bijvoorbeeld vlees. Enterokokken zijn bacteriën die in het maag-darmstelsel van mensen en dieren voorkomen en zijn weinig virulent (laag ziekmakend vermogen) in tegenstelling tot andere micro-organismen.

Toon meer

Gezien de verspreiding in de gezonde bevolking worden VRE ook regelmatig bij patiënten in het ziekenhuis gevonden.

1. Er wordt ook wel gesproken over resistente bacterie. Wat betekent dat?
Resistent betekent dat de bacterie moeilijker te behandelen is met gangbare antibiotica. In de ziekenhuisomgeving is de kans op verspreiding en besmetting verhoogd. Hier ontstaat immers een selectie van resistente bacteriën door gebruik van antibiotica. Bovendien is hier de afweer van de patiënt verstoord door onderliggend lijden of behandeling (bijvoorbeeld een operatiewond).

2. Is deze bacterie (VRE) gevaarlijk? Kan ik ziek worden van deze bacterie?
Nee, de bacterie zelf is weinig ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Enterokokken komen bij iedereen voor in de darm zonder dat men daar iets van merkt. Alleen bij ernstig zieke patiënten kunnen ze soms een ontsteking geven. Normaal gesproken kunnen we deze infecties goed behandelen met antibiotica. Bij de VRE-bacterie is dat ook mogelijk, alleen werkt het antibioticum dat standaard gegeven zou worden (vancomycine) niet. We hebben echter wel antibiotica in huis waarmee de mogelijke infecties behandeld kunnen worden.

Patiënten CWZ

1. Ik of een familielid ligt momenteel in CWZ. Wat nu?
Besmette patiënten worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de besmetting en de eventuele maatregelen.

2. Ik moet binnenkort worden opgenomen in CWZ, moet ik me zorgen maken?
U hoeft zich geen zorgen te maken dat u gevaar loopt op besmetting met de VRE. Besmette patiënten worden geïsoleerd verpleegd. Dat wil zeggen dat u niet met hen op een kamer wordt opgenomen.

3. Ik ga binnenkort iemand bezoeken die in CWZ ligt, moet ik me zorgen maken?
Onze locaties kunnen gewoon bezocht worden. Daar waar nodig, wordt u gewezen op extra hygiënemaatregelen. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar.

4. Ik heb binnenkort een afspraak op de polikliniek in CWZ, moet ik me zorgen maken?
Het ziekenhuis kan gewoon bezocht worden. Daar waar nodig, wordt u gewezen op extra hygiënemaatregelen. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar.

5. Ik moet een operatie ondergaan, kan deze gewoon doorgaan?
De zorg in ons ziekenhuis gaat gewoon door. Ook operaties. Ook wanneer u (mogelijk) drager van VRE bent en u moet een operatie ondergaan, dan kan de operatie gewoon doorgaan. Wel worden ervoor en tijdens de operatie extra (hygiëne-)maatregelen genomen door de medewerkers.

Klachten bij VRE

1. Kun je VRE ergens aan herkennen? Bijvoorbeeld koorts of diarree?
Nee, een drager heeft sowieso geen klachten van de bacterie. Verder zijn er geen klachten die specifiek voor VRE zijn.

2. Ik heb diarree, komt dit door VRE?
Nee, de VRE-bacterie veroorzaakt geen diarreeklachten. Diarree kan veel verschillende oorzaken hebben. Diarree kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door medicijnen.

Verspreiding VRE

1. Hoe verspreidt deze VRE-bacterie zich?
De bacterie verplaatst zich door direct contact of via voorwerpen zoals de toiletbril. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Wij adviseren iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen.

2. Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?
In de thuissituatie vormt VRE geen probleem. Wanneer u (mogelijk) drager bent van VRE en u thuiszorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren. Zodat zij hun maatregelen (zoals goede handhygiëne) kunnen nemen om eventuele besmetting van andere patiënten te voorkomen. U hoeft verder geen bijzondere maatregelen te treffen.

3. Als ik drager ben en een ernstig ziek kind/man/vrouw thuis heb, kan ik dit familielid dan besmetten/is dit gevaarlijk?
Ook bij ernstig zieke patiënten in de thuissituatie is VRE dragerschap geen probleem. Door goede handenhygiëne en door gebruik te maken van verschillende toiletten is het risico op overdracht wel te beperken.

4. Is CWZ het enige ziekenhuis met deze bacterie?
Nee. In meerdere ziekenhuizen kan de bacterie gevonden worden. Door het actieve opsporingsbeleid komt deze besmetting nu aan het licht. Ook buiten het ziekenhuis komt deze bacterie voor, bij zo’n twee procent van de bevolking.

Meer informatie over VRE

  • Klik hier voor meer folders over medische microbiologie en infectiepreventie.
  • Meer informatie over VRE is te vinden op de website van het RIVM.
  • Lees hier algemene informatie over de unit infectiepreventie.