Bloeddrukmeting

Wat is een bloeddrukmeting?

Bij een bezoek aan de polikliniek wordt meestal uw bloeddruk gemeten. Het is eenvoudig en pijnloos en geeft veel informatie over de conditie van het hart en de bloedvaten. Een te hoge bloeddruk is een belasting voor uw hart- en bloedvaten en kan op den duur complicaties geven. Een lage bloeddruk is ook niet goed. De grens voor een gezonde bloeddruk ligt bij een bovendruk van 140 mmHg en een onderdruk van 85/90 mmHg.

Wanneer krijgt u een bloeddrukmeting?

Een hoge of lage bloeddruk kan gevaarlijk zijn en het is een probleem dat steeds vaker voorkomt bij mensen. Een bloeddrukmeting wordt daarom vaak uitgevoerd.

Waar gebeurt een bloeddrukmeting?

Uw bloeddruk kan op iedere afdeling van CWZ worden gemeten.

Hoe wordt een bloeddrukmeting gedaan?

Tijdens de meting zit u in een stoel met goede ondersteuning van de voeten. U heeft uw benen naast elkaar, onderarm ondersteund op de tafel of leuning door een kussen. De bloeddrukmeter is met een rubberen slang verbonden met een dikke band. Die band moet aan de bovenarm verbonden worden, op harthoogte. De band wordt dan met een pompje opgepompt waardoor de slagaders afgesloten worden. Als het bloedvat volledig afgesloten is, wordt het pompen gestopt. De band loopt dan weer langzaam leeg. Op het moment dat het bloed weer door de aderen loopt (en de polsslag weer gevoeld kan worden) wordt de bovendruk gemeten. De band loopt verder leeg en als het bloed weer vrij kan stromen, wordt de onderdruk gemeten. De bloeddrukmeting bestaat dus uit 2 getallen/waarden.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening neus en bijholteontsteking.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.