Jaarverslag en jaarrekening

Elk jaar publiceert CWZ een jaarrekening en een jaarverslag. 

Jaarverslag

Jaarimpressie 2019/2020 (alleen online beschikbaar)

Jaarrekening

In de jaarrekening van CWZ vindt u de bestuurssamenstelling en/of de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en de balans, inclusief staat van baten en lasten.

Declaratieoverzicht

De nieuwe Zorgbrede Governancecode beveelt aan alle onkostenvergoedingen van de raad van bestuur openbaar te maken en te verantwoorden. CWZ maakt vanaf verslagjaar 2017 de onkosten van de leden van de raad van bestuur openbaar. 

Op deze pagina worden jaarlijks de kosten gepubliceerd die samenhangen met de functie van de leden van onze raad van bestuur. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan reiskosten, studiekosten, literatuur  en bijvoorbeeld uitgaven die betaald worden uit de vaste onkostenvergoeding.

De publicatie is na afloop van ieder jaar gelijk of vlak na de publicatie van het jaarverslag.