Jaarrekening en jaarverslag

Elk jaar publiceert CWZ een jaarrekening en een jaarverslag. 

CWZ impressie 2022

Terugblik op 2021 en vooruitblik op toekomst: naar CWZ impressie

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

In de jaarrekening van CWZ vindt u de bestuurssamenstelling en/of de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en de balans, inclusief staat van baten en lasten.