Jaarrekening en jaarverslag

Elk jaar publiceert CWZ een jaarrekening en een jaarverslag. 

CWZ impressie: terugblik op 2021 en vooruitblik op toekomst

Jaarrekening

In de jaarrekening van CWZ vindt u de bestuurssamenstelling en/of de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en de balans, inclusief staat van baten en lasten.