Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Zorg op maat met unieke app ‘CWZ Thuis – na corona’

29 oktober 2020

Veel patiënten houden na besmetting met het coronavirus langdurig lichamelijke, mentale of cognitieve klachten. CWZ zet als eerste ziekenhuis in Nederland samen met Luscii een thuismonitoring app in om ex-corona patiënten na ontslag uit het ziekenhuis nazorg op maat te bieden. Lees meer.

Longarts Jürgen Hölters | CWZ Nijmegen

Veel patiënten houden na besmetting met het coronavirus langdurig lichamelijke, mentale of cognitieve klachten. CWZ zet als eerste ziekenhuis in Nederland samen met digitale partner Luscii een thuismonitoring app in om ex-corona patiënten na ontslag uit het ziekenhuis nazorg op maat te bieden.

Eerste golf

In maart kregen we voor het eerst te maken met het coronavirus. Ziekenhuizen werden overspoeld met patiënten met COVID-19. Ook in CWZ was het alle hens aan dek, vertelt longarts Jürgen Hölters: “Het was ontzettend druk, patiënten bleven binnenstromen. We wisten nog weinig van het virus en hoe we het te lijf konden gaan. En veel patiënten hielden langdurig klachten, ook weken na ontslag. In de zomer hebben we een klein beetje op adem kunnen komen en de ervaringen uit de nazorg voor de patiënten uit deze 1e golf verwerkt in een app. In deze 2e uitbraak kunnen we de opgedane kennis en ervaring goed gebruiken en deze ex-coronapatiënten met behulp van de app handvatten geven om zo spoedig mogelijk te herstellen. Tegelijkertijd houden we zo ook capaciteit voor andere longpatiënten over, want ook deze zorg willen we zo goed mogelijk blijven leveren. ”

Nasleep

Alhoewel er steeds meer duidelijk wordt over de lange termijn effecten van het coronavirus, verschilt de nasleep per persoon. Jurgen licht toe: “De één heeft verminderde conditie of kortademigheid, de ander gewichtsverlies, weer een ander angsten, depressieve klachten of geheugenproblemen. Dat kan soms maandenlang duren. Dat weten we, omdat we alle opgenomen patiënten enkele weken na ontslag uit het ziekenhuis hebben gebeld hoe het thuis ging met het herstel en poliklinisch hebben opgevolgd, bijvoorbeeld met CT-scans en longfunctieonderzoek. Ook tijdens de 1e golf hebben we met digitale tools gewerkt. Zo hebben patiënten regelmatig een ziektelastmeter ingevuld in het patiëntportaal. Maar omdat wij het belangrijk vinden om in een zo vroeg mogelijk stadium te kijken welke klachten iemand heeft zodat wij daar de juiste zorgverlener en behandeling aan kunnen koppelen, wilden we de patiënt zelf de regie én letterlijk iets in handen geven om hun herstel te bespoedigen. “  

Unieke app

CWZ heeft hiervoor afgelopen zomer samen met digitaal partner Luscii de unieke app ‘CWZ Thuis – na corona’ ontwikkeld. CWZ is het eerste ziekenhuis dat deze app gebruikt voor corona nazorg. In de app vullen patiënten vragen in over de algemene gezondheid , kortademigheid, lichaamsbeweging, reuk/smaak, gewicht, eventuele angsten, somberheid, concentratievermogen en vermoeidheid. Als de antwoorden aanleiding hiertoe geven, krijgt de gebruiker van de app een bericht met achtergrondinformatie over hoe om te gaan met bepaalde klachten. Maar ook specifieke tips over onder meer welke voeding helpt bij herstel of hoe de conditie opgebouwd kan worden. Ook een eventuele verwijzing komt via de app tot stand.

Zorg op maat

Longarts Hölters: “De app is voor ons een efficiënte triage tool. Zodra een patiënt na opname in de kliniek naar huis mag, krijgt hij een brief mee en melden wij hem aan voor gebruik van de CWZ Thuis-app. De patiënt vult vervolgens na 4 weken vragen in over hoe het fysiek en mentaal met hem gaat, welke klachten hij nog ervaart en in welke mate. De antwoorden komen binnen bij ons medisch callcenter, zowel in feiten en cijfers als in grafische weergaves waarin het beloop van de klachten goed is te zien. Op basis van deze informatie kunnen wij in een vroeg stadium eenvoudig bepalen of een patiënt corona nazorg nodig heeft, van welke zorgverlener en op welke manier. Dat kan een consult bij de arts zijn, advies van de diëtist of oefeningen van de fysiotherapeut. Hierdoor kunnen we gericht zorg op maat leveren en hoeven we geen apart team samen te stellen.”

Daan Dohmen, CEO bij Luscii: “Mooi om te zien hoe CWZ gebruikt heeft gemaakt van onze digitale bouwstenen om specifiek voor de nazorg bij corona een Luscii Special op maat te ontwikkelen. De nasleep van corona heeft een grote impact op het dagelijks leven van patiënten. Het is fijn als de app hen houvast kan bieden en we kunnen bijdragen aan de wetenschap over het verloop van Covid-19.”

Veiligheid en vertrouwen

Inmiddels gebruiken steeds meer patiënten de ‘CWZ Thuis – na corona’ app. Een vijfde van de (ex) coronapatiënten die tijdens de eerste golf in het ziekenhuis is opgenomen, geeft nog trouw elke vier weken meldingen door over restklachten. Jürgen: ‘We horen van deze patiënten terug dat ze het erg prettig vinden dat een zorgverlener via de app meekijkt hoe het nu thuis gaat en dat deze ingrijpt wanneer dat nodig is. Dat geeft hen een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Vergeet ook niet dat het ontzettend heftig is wat deze mensen hebben meegemaakt! Voor ons als zorgverleners is de app zeker nu in deze digitale tijd bij uitstek een mooi middel om verbinding te houden met deze groep en hen met zorg op te maat verder te helpen herstellen. CWZ is er voor hen, ook eenmaal thuis na corona!”

> Corona nazorgpoli
> CWZ Thuis - na corona