Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ checkt dubbel wie u bent: wel zo veilig

19 maart 2024

We vragen vaak hoe u heet en wat uw geboortedatum is. Zo weten we zeker dat we de juiste persoon voor ons hebben en krijgt u de juiste zorg.

Twee artsen met duim omhoog

We vragen vaak hoe u heet en wat uw geboortedatum is. Zo weten we zeker dat we de juiste persoon voor ons hebben en krijgt u de juiste zorg.

Regels voor dubbele identificatie

Stelt u zich voor: een overleden patiënte op hoge leeftijd die in het mortuarium aankomt met polsbanden om van een 26-jarige jonge man. Dat kan niet! Verwisselingen van patiënten kunnen vervelende gevolgen hebben en zelfs ernstig gevaar opleveren voor de patiëntveiligheid. Daarom werken we bij CWZ altijd volgens de regels voor dubbele identificatie. Dit betekent dat medewerkers twee keer checken of ze de juiste patiënt voor zich hebben.

Controle van welke gegevens?

De medewerker controleert de identiteit van de patiënt altijd door 2 van de 3 onderstaande persoonsgebonden gegevens te controleren:

  1. Naam
  2. Geboortedatum
  3. Foto (foto identificatie mag niet bij meerlingen!)

Open vragen

De CWZ medewerker stelt u altijd open identificatievragen zoals: wat is uw naam? Of wat is uw geboortedatum? En niet: is uw naam mevrouw Janssen? Het noemen van de naam als u wordt opgeroepen in de wachtkamer geldt daarom niet als identificatievraag. Dit betekent dat in de spreekkamer opnieuw twee keer gecontroleerd wordt of u de juiste persoon bent. Hierbij kan gevraagd worden naar zowel uw naam als geboortedatum.

Veiligheid voor alles

Dat voelt misschien overbodig, zeker als u al langer in het ziekenhuis patiënt bent. Maar veiligheid gaat voor alles. De medewerkers doen dit om zeker te weten dat het juiste dossier open staat zodat verwisselingen worden voorkomen. Bij een eerste polibezoek of opname wordt de identiteit van de patiënt altijd gecontroleerd met behulp van het identiteitsbewijs.