Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Vier CWZ-expertisecentra erkend door STZ

10 december 2018

'We kunnen trots zijn op onze topklinische zorg. De expertisecentra onderscheiden ons van andere ziekenhuizen. We maken op die gebieden een groot verschil.'

Prostaatkankercentrum | CWZ Nijmegen

CWZ heeft vier expertisecentra die door Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen zijn erkend. Op 10 december maakte STZ dit bekend. Een blijk van waardering voor de unieke deskundigheid op het gebied van prostaatkanker, knieproblemen, kinderdiabetes, hoofd- en aangezichtspijn. Beter beter worden-ambassadeur en uroloog Rik Somford: ‘We kunnen trots zijn op onze topklinische zorg. De expertisecentra onderscheiden ons van andere ziekenhuizen. We maken op die gebieden een groot verschil.’

Hooggespecialiseerde zorg

In de STZ expertisecentra biedt CWZ hooggespecialiseerde zorg, waarvoor patiënten niet overal terecht kunnen. Het gaat om bovengemiddeld complexe aandoeningen, waarbij de patiëntenzorg is verweven met opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Elk jaar komen 150 tot 200 jongeren uit het hele land voor behandeling naar het expertisecentrum knie, met name voor patellofemorale chirurgie. Het prostaatkankercentrum behandelt en onderzoekt patiënten uit heel Nederland in alle stadia van de ziekte. De 300 robotoperaties per jaar gebeuren in CWZ in samenwerking met Radboudumc en het Catharina Ziekenhuis. Het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen geniet landelijke bekendheid vanwege de expertise op het gebied van kinderdiabetes. Het centrum behandelt zo’n 350 kinderen per jaar en is een samenwerkingsverband tussen CWZ en Radboudumc. In het centrum voor hoofd- en aangezichtspijn van neurologie komen mensen voor hooggespecialiseerde zorg bij chronische pijn.

 

Veel investeren

Een STZ-status krijgen specialismen niet zomaar, zegt Rik Somford. 'Je moet echt excelleren op een bepaald terrein. Een STZ-expertisecentrum moet een bovenregionale functie hebben of bijzondere diagnostiek/behandeling aanbieden. Je moet ook uitblinken in wetenschap, innovatie en onderwijs en patiënten actief betrekken. Dat vraagt veel investering, jaar in jaar uit, want ontwikkeling van een expertisecentrum duurt in de meeste gevallen 5 tot 10 jaar. Volharding is dus belangrijk. De professionals die hiervoor gaan, hebben veel ambitie en werken vaak lang in dit ziekenhuis.’ Het hebben van expertisecentra is een voorwaarde voor de topklinische status van het ziekenhuis, benadrukt hij. ‘Die status trekt goede professionals aan en is daarmee óók in het belang van de patiënt, want die wil een goede dokter!’

Andere erkende centra

CWZ kent ook andere erkende expertisecentra, vooralsnog zonder STZ-status. Zo heeft CWZ twee door VWS erkende centra rond zeldzame ziekten. De eerste is maligne hyperthermie, een erfelijke aandoening die een levensbedreigende complicatie kan geven bij algehele anesthesie. De tweede is CTX, cerebrotendineuze xanthomatose, een erfelijke stofwisselingsziekte met vooral gevolgen op neurologisch gebied. Hiervoor komen patiënten vanuit heel Nederland naar Nijmegen. Verder huisvest CWZ het Expertisecentrum voor Schimmelinfecties Radboudumc/CWZ (ESRC). Dit is het derde Europese Centrum, na Manchester en Keulen, dat zich ‘Diamond Center van de European Confederation of Medical Mycology’ mag noemen. Het staat voor de hoogst mogelijke status voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op het gebied van schimmelinfecties.

Alle zorg naar een hoger plan

Alle patiënten hebben er voordeel van als een ziekenhuis expertisecentra heeft, ook al komen ze zelf niet in die centra. Rik Somford: ‘Ik doe robotoperaties bij prostaatkanker, maar neem de ‘hoge lat’ ook mee naar de andere urologische zorg die ik verleen. Mijn collega’s zien wat het ons brengt en gaan zich daardoor sterker profileren op hún specialisatie. Net zo geldt dat voor afdelingen als radiologie, pathologie en anesthesie, die ook intensief betrokken zijn bij ons centrum. Onze topklinische zorg daagt hen uit om ook te excelleren, en daar profiteren anderen weer van. Zo tillen we samen, in lijn met onze beter beter worden-strategie, álle zorg naar een hoger plan.’ 

Onderscheiden

Dat we enkele expertisecentra hebben wil volgens Rik Somford niet zeggen dat de andere zorg die CWZ biedt minder goed is. ‘We leveren op veel meer terreinen uitstekende kwaliteitszorg. Daar wordt alleen vaak minder in wetenschappelijk onderzoek geïnvesteerd. En vooral die wetenschappelijke activiteiten maken de zorg binnen expertisecentra onderscheidend en innovatief.’

Welke expertisecentra heeft CWZ?

STZ-gecertificeerd:

  • Prostaatkankercentrum
  • Expertisecentrum knie
  • Kinderdiabetescentrum
  • Expertisecentrum hoofd- en aangezichtspijn

Door het ministerie van VWS erkende centra voor zeldzame aandoeningen:

  • Expertisecentrum maligne hyperthermie
  • Expertisecentrum CTX

Europees gecertificeerd:

  • Expertisecentrum voor schimmelinfecties

STZ Topklinisch Zorgregister

Voor het eerst is er een openbaar overzicht van de complexe zorgfuncties in de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen die STZ als ‘topklinisch’ heeft erkend. Medische experts hebben deze functies getoetst.