Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Schildklieroperatie steeds vaker in dagbehandeling

12 maart 2020

Chirurg Mariël Keemers vertelt hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd is.

Schildklier en bijschildklieren | CWZ Nijmegen

Sinds vorig jaar gebeurt het leeuwendeel van de schildklieroperaties in dagbehandeling, wat veel fijner is voor patiënten. Het gaat om 60 tot 80 mensen per jaar. Chirurg Mariël Keemers vertelt hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd is.

Fijn en veilig

Deze patiënten moesten voorheen na een schildklieringreep een nacht in CWZ blijven. Keemers: ‘Met hulp van het programma Beter beter worden hebben we het mogelijk gemaakt dat het verwijderen van een halve schildklier of het weghalen van één bijschildklier voortaan in dagbehandeling kan. Dat vereiste scholing van de verpleegkundigen op C52 en aangepaste patiënteninformatie. Nu kunnen we patiënten op de dag van de operatie ontslaan zodat ze thuis kunnen herstellen. Dat is niet alleen fijn voor hen, maar ook veilig. Want elke ziekenhuisopname brengt het risico op infectie met zich mee, dus hoe korter hoe beter.’

Hooggespecialiseerde chirurgie

De schildklier heeft de vorm van een vlinder en zit om de luchtpijp heen gevouwen, met aan de achterzijde 4 bijschildklieren. ‘Omdat aan beide kanten een stembandzenuw loopt, moet je als chirurg heel goed weten wat je doet. Tijdens de ingreep gebruiken we een speciale beademingsbuis met  elektroden die een signaal afgeeft als we in de buurt van de zenuw komen. Binnen ons team zijn Luc Strobbe, Frits van den Wildenberg en ik de chirurgen die deze hooggespecialiseerde chirurgie van de schildklier doen’, vertelt Keemers.

Zwelling schildklier

De schildklier produceert een hormoon dat de temperatuur van het lichaam regelt. Werkt de klier te hard, dan voelen mensen zich gejaagd. Werkt hij te langzaam, dan worden mensen dik en sloom. Wanneer is opereren nodig? Keemers: ‘Soms zet de schildklier op. Zo’n struma of krop kan mensen flink in de weg zitten. Dat is een belangrijke reden om te opereren. Het kan ook zijn dat er een kwaadaardige knobbel in de schildklier zit die we moeten weghalen. Een enkele keer moet de hele schildklier eruit. Dat kan alleen tijdens een klinische opname.’

Teveel calcium in bloed

De bijschildklieren regelen de hoeveelheid calcium (kalk) in het bloed. Is deze te hoog, dan leidt dat tot nierstenen, osteoporose, buikklachten en psychische problemen. Zo’n te hoog calciumgehalte kan komen doordat een van de bijschildklieren te hard werkt. Dit komt vaak door een goedaardige zwelling: een bijschildklieradenoom. Internisten en huisartsen zijn hier steeds alerter op. Vaak komt het probleem aan het licht als iemand zich meldt met een botbreuk of nierstenen. Bloedonderzoek en een scan bevestigen vervolgens het vermoeden. Daarna komen de chirurgen in actie. Zij opereren jaarlijks zo’n 10 tot 15 patiënten aan hun bijschildklier. Keemers: ‘Wanneer we de boosdoener verwijderen, is de patiënt van alle problemen af, terwijl medicijnen voor een bijschildklieradenoom vaak veel bijwerkingen hebben.’

Klier groeit vanzelf weer aan

Bij mensen met terminale nierinsufficiëntie moeten soms alle bijschildklieren eruit. Dan wordt het lastig om de medicijnen goed in te stellen. Keemers: ‘Dit kan dan weer klachten van tintelingen en spierkrampen veroorzaken en op termijn vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld meer kans op botbreuken. Om dit te voorkomen plaatsen we in dat geval een stukje van een van de bijschildklieren terug in de halsspier. Deze groeit daar vanzelf weer aan.’ Het verwijderen van álle bijschildklieren komt overigens niet vaak voor en gebeurt tijdens een klinische opname.

‘Alle beetjes helpen’

Terug naar de overstap naar dagbehandeling. Met deze ligduurverkorting van één nacht per patiënt bespaart het ziekenhuis 25.000 euro per jaar. ‘Het is een kleine groep patiënten, maar alle beetjes helpen als je doelmatig wilt werken’, besluit Keemers.