Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Samenwerking in zorg voor kwetsbare ouderen

09 februari 2024

Drie zorgprofessionals vertellen in een video over de aanpak en het belang van samenwerken tussen verschillende ziekenhuizen voor juist deze patiëntengroep. Waaronder aandacht voor delierzorg.

In CWZ: Sascha van de Poll en Jacco Westeneng

Als Santeon ziekenhuizen werken we via ons Samen Beter verbeterprogramma samen aan de best passende zorg voor patiënten. We doen dit vooral voor patiëntgroepen waar we veel van elkaar kunnen leren. Eén daarvan is de patiëntgroep kwetsbare ouderen, zij hebben immers veel zorg nodig en hebben vaak meerdere chronische ziekten. Bekijk de video met drie zorgprofessionals over de aanpak en focus van dit Samen Beter-programma. Lees voor meer informatie het volledige interview onder de video.

Aanvulling op het nieuwsbericht (oorspronkelijk december 2023): ga voor het nieuwe magazine 'Aandacht voor delier' naar het uitgelichte kader verderop in dit artikel (met foto van patiënt).

Bekijk de video over dit verbeterprogramma

In de video nemen Jacco Westeneng (projectleider waardegedreven zorg bij CWZ), Sascha van de Poll (geriater bij CWZ en medisch leider) en Marjolein Groeneveld (verpleegkundig consulent geriatrie en verpleegkundige leider bij het Catharina Ziekenhuis) je mee in de aanpak en focus van het verbeterprogramma voor kwetsbare ouderen.

Samen werken aan betere zorg voor patiënten

Jacco Westeneng, projectleider waardegedreven zorg bij CWZ, vertelt: ‘Bij Santeon werken we als zeven topklinische ziekenhuizen in Nederland samen aan verbetertrajecten voor de best passende zorg voor de patiënt. Dit doen wij met ons Samen Beter programma, waarbij het continu verbeteren en personaliseren van zorg centraal staan. Er zijn op dit moment Samen Beter programma’s voor diverse patiëntengroepen. De patiëntgroep kwetsbare ouderen is één van de onderwerpen.’

Betere zorg voor kwetsbare ouderen

Gezamenlijk is de afbakening van het programma bepaald. Jacco: ‘Voor de patiëntgroep kwetsbare ouderen hebben we gekozen voor 70-plussers die opgenomen zijn in het ziekenhuis met minimaal twee risicofactoren. Zoals risico op een delier, vallen, ondervoeding of fysieke beperkingen. In totaal komt dit neer op ruim 25% van de patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis! Deze kwetsbare ouderen hebben veel zorg nodig en hebben vaak meerdere chronische ziekten. Deze complexiteit maakt dat het Samen Beter programma juist voor deze patiëntgroep van grote waarde kan zijn. Binnen het verbeterprogramma werken we als zorgprofessionals namelijk samen aan betere zorg.’

Aandacht voor delierzorg en omgang met vallen

Sascha van de Poll, medisch leider en geriater bij CWZ, vult aan: ‘Als Santeon ziekenhuizen vergelijken we onze zorg voor kwetsbare ouderen, waardoor deze zorg verbeterd en patiënten sneller opknappen. Hierbij is het belangrijk dat we als zorgprofessionals goed samenwerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en paramedici. Waar we binnen het programma met name op inzetten is de verbetering van delierzorg en de omgang met vallen. Een delier is het acuut falen van de hersenen en treft ongeveer 30% van de patiënten boven de 70 jaar en wordt maar bij minder dan een derde van de patiënten herkend. Dit terwijl de impact ervan groot is. Zowel op de kwaliteit van leven en het herstel van de patiënt, maar ook op de belasting van ons als zorgprofessionals en op de zorgkosten.’

Belang van vroegtijdig herkennen van delier

Het is belangrijk om het risico op een delier vroegtijdig te herkennen. Sascha: ‘Het liefst al op de spoedeisende hulp, waar 80% van de kwetsbare ouderen het ziekenhuis binnenkomen. Bij binnenkomst zetten we in op een goede screening, het maken van een risico profiel en we passen indien nodig interventies toe. Hierbij komt het vaak neer op fit worden of blijven door goed eten en veilig bewegen.’

Om meer verpleegkundigen te inspireren om ook aan de slag te gaan met het verbeteren van delierzorg is er vanuit het project een magazine ontwikkeld, genaamd ‘Aandacht voor delier’. Dit magazine (vanaf februari 2024) biedt informatie over het project, ervaringsverhalen van verpleegkundigen én van een patiënt. Lees meer over de vernieuwde aanpak delier en het magazine op de website van Santeon. 

Magazine over delierzorg

Bekijk het digitale magazine 'Aandacht voor delier' met veel kennis en ervaringsverhalen, ook van een patiënt

 

Ook verpleegkundig leiders betrokken

Marjolein Groeneveld, verpleegkundig leider en verpleegkundig consulent geriatrie bij het Catharina Ziekenhuis, vertelt: ‘Wat uniek is aan het Samen Beter-programma voor kwetsbare ouderen, is dat er naast medisch leiders, ook verpleegkundig leiders zijn. Als verpleegkundig leiders bepalen we voor een groot deel de inhoud van het programma. Bijvoorbeeld op welke verpleegkundig interventies we willen verbeteren. Als verpleegkundigen hebben we hier een goede kijk op. We staan immers 24 uur per dag aan het bed en dichtbij de naasten van de patiënt.’

Door de samenwerking van zeven ziekenhuizen is vergelijken goed mogelijk. Marjolein: ‘Een belangrijke rol voor ons is ook het onderling vergelijken van de omgang met kwetsbare ouderen. Hoe gaan we om met patiënten met een delier of patiënten die vallen? Wanneer en welke vrijheidsbeperkende interventies passen we toe? Als verpleegkundigen vergelijken we onze werkwijzen en leren van elkaar.’

Kennisdeling binnen elk van de ziekenhuizen

De lokale kennisdeling vindt plaats via aandachtsvelders. Marjolein: ‘Dit zijn vertegenwoordigers van een verpleegafdeling die verantwoordelijk zijn voor de kennisoverdracht tussen de verschillende zorgprofessionals. Dit is erg belangrijk, want kwetsbare ouderen liggen vaak op verschillende afdelingen. Vaak zijn werkwijzen per ziekenhuis, maar ook per afdeling, verschillend.’

Samen het verschil maken

Jacco, Sascha en Marjolein: ‘We vinden het uitwisselen van kennis tussen de Santeon-ziekenhuizen heel waardevol. Het helpt ons écht om het verschil te kunnen maken in het verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen. Samen weten we immers nog meer!’