Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Psychiater Twan Belgers gaat CWZ na 25 jaar verlaten

24 april 2024

Op 1 mei zet psychiater Twan Belgers een punt achter zijn loopbaan in CWZ. Hij werkte sinds 1999 in het ziekenhuis. Eerst op de opnameafdeling en later ook op de dagbehandeling en polikliniek.

Psychiater CWZ Twan Belgers

Op 1 mei zet psychiater Twan Belgers een punt achter zijn loopbaan in CWZ. Hij werkte sinds 1999 bij psychiatrie in het ziekenhuis. Eerst op de opnameafdeling en later ook op de dagbehandeling en polikliniek. De laatste jaren deed hij alleen nog poliklinische consulten. Hij blikt met groot plezier terug op het ziekenhuis dat echt zijn thuis was.

Psychiatrie bij medische aandoeningen

Twan Belgers vertelt dat zijn afdeling de afgelopen tien jaar een omslag heeft gemaakt naar meer ziekenhuispsychiatrie ten opzichte van de meer algemene psychiatrie. ‘Dat betekent dat we ons meer zijn gaan richten op psychiatrische klachten die te maken hebben met medische aandoeningen. Dit past ook, en is onze meerwaarde als psychiatrische afdeling in een ziekenhuis. De afdeling is voor een belangrijk deel omgevormd tot een medisch psychiatrische unit (MPU), waar alle medewerkers witte kleding dragen. De psychotherapeutische dagbehandeling is veranderd in een dagbehandeling, waarnaar patiënten met ernstige aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) uit het hele land worden verwezen.’

Gespecialiseerde poli’s

Ook zijn er in de afgelopen jaren meerdere gespecialiseerde poli’s opgezet. Zelf was Twan vooral actief bij de POP-poli voor psychiatrische problemen rond zwangerschap en geboorte en bij de parkinson-poli. ‘De samenwerking met de afdelingen gynaecologie, kindergeneeskunde, psychologie, maatschappelijk werk en met neurologie was erg prettig en vruchtbaar.’

‘Leuk om overstijgend bezig te zijn’

Naast de patiëntenzorg was Twan Belgers lange tijd medisch manager van de afdeling psychiatrie en geneesheer-directeur. ‘Ik ben daarnaast in CWZ sterk bezig geweest met allerlei kwaliteitsonderwerpen. Zo ben ik voorzitter geweest van de A&A commissie die 360°-feedback gesprekken houdt met individuele medisch specialisten en vakgroepen. Ook aan commissies rondom mentorschap, peer support, werving en selectie, en optimaal functioneren heb ik deelgenomen.’

Master filosofie

Een onderwerp dat hem ook aan het hart gaat, is intercollegiale coaching. ‘Het is leuk om andere dokters en vakgroepen verder te kunnen helpen en te laten ontwikkelen. Deze intercollegiale coaching heb ik binnen CWZ mee helpen opzetten en blijf ik ook buiten het ziekenhuis doen in mijn eigen praktijk, die ik al enige jaren heb. Ik vind het leuk om zo meer overstijgend bezig te zijn. In diezelfde lijn ben ik toezichthouder. Daarnaast doe ik een master filosofie, die ik na mijn afscheid hoop af te ronden.’

‘Thuis gevoeld’

Twan heeft CWZ leren kennen als een ziekenhuis waar de medewerkers ambitieus zijn. ‘Iedereen is gemotiveerd om de zorg voor de patiënt te verbeteren. In CWZ kennen veel mensen elkaar en zijn de lijntjes kort. Dat maakt dat ik me er thuis heb gevoeld. De samenwerking en korte lijnen binnen onze eigen unit heb ik erg gewaardeerd.’

Bedankt

Twan Belgers hoopt dat het ziekenhuis de persoonsgerichte zorg op een goed niveau zal doorzetten. ‘Ik wil alle medewerkers en collega’s hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. Ik zal jullie missen. De psychiatrie is een erg mooi vak, met vaak een lang en dieper contact met patiënten. Het is dan ook een hele klus geweest om alle patiënten zo goed mogelijk over te dragen en het contact met hen af te sluiten. Ik wens hen veel goeds.’