Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Patiëntenzorg CWZ beter dan landelijk gemiddelde

18 november 2019

Recente landelijke vergelijkingen tussen ziekenhuizen laten zien dat de kwaliteit van de patiëntenzorg in CWZ boven het landelijk gemiddelde ligt. Ook als CWZ specifiek vergeleken wordt met alle topklinische ziekenhuizen is dit het geval.

Keuzehulp | CWZ Nijmegen

Recente landelijke vergelijkingen tussen ziekenhuizen laten zien dat de kwaliteit van de patiëntenzorg in CWZ boven het landelijk gemiddelde ligt. Ook als CWZ specifiek vergeleken wordt met alle topklinische ziekenhuizen is dit het geval.

Hoe wordt de kwaliteit van zorg gemeten en vergeleken?

CWZ heeft de monitoring van kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het ziekenhuis maakt gebruik van een uitgebreid (landelijke) kwaliteitssystemen, waaronder de indicatoren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit maakt het ook mogelijk kwaliteit tussen ziekenhuizen te vergelijken en maatregelen te nemen als dat nodig is. Diverse media putten uit deze bronnen om ziekenhuizen te kunnen vergelijken. Onlangs verschenen de AD top 100 en de Elsevier vergelijking van ziekenhuizen, gebaseerd op de cijfers uit 2018. Begin deze maand publiceerde de redactie van consultancy.nl  een overzicht waarin naar de kwaliteit over meerdere jaren werd gekeken. Al deze vergelijkingen laten hetzelfde beeld zien, namelijk dat de kwaliteit van zorg van CWZ goed is en beter dan het landelijke gemiddelde.

Hoe doen we het?

‘Alle vergelijkingen laten zien dat de patiëntenzorg in ons ziekenhuis dik in orde is’, zegt Ale Houtsma, voorzitter raad van bestuur van CWZ. ‘Dankzij de gedrevenheid en deskundigheid van onze artsen en medewerkers, scoort CWZ boven het landelijke gemiddelde van de vergelijkbare topklinische ziekenhuizen. Hierbij wordt onder andere gelet op medicatieveiligheid, optreden van complicaties en de kwaliteit van oncologie en hart- en vaatzorg.’
‘In de vergelijkingen in de media zien we ook dat 2018 financieel een zwaar jaar was’, vervolgt Ale Houtsma. ‘De aanschaf van het elektronisch patiëntendossier drukte flink op de begroting. Maar dit verlies was gepland en achten de raad van bestuur, de raad van toezicht en de banken acceptabel. We zijn ervan doordrongen dat we met deze maatregelen investeren in de toekomst van ons ziekenhuis en zien dat dit zijn vruchten aan het afwerpen is. We zijn er nog niet, maar dit jaar stevenen we af op een mooi positief resultaat.’

Wat vinden onze patiënten ervan?

‘De ervaringen van patiënten zijn voor ons minstens zo’n belangrijke indicator voor de kwaliteit van de zorg die we geven’, zegt Ale Houtsma. ‘In CWZ meten we de ervaringen van patiënten op verschillende manieren. Ook de resultaten van een behandeling of ingreep leggen we daarbij vast. Is de uitkomst zoals vooraf gewenst? Hoe snel herstelt iemand? CWZ doet dit zelf, maar ook binnen het samenwerkingsverband van de 7 topklinische ziekenhuizen in Nederland, Santeon. Door resultaten te vergelijken en onderling te kijken waar het beter kan, wordt onze zorg steeds beter en leren we van elkaars fouten. Uiteindelijk komt dit de patiënt ten goede.  Binnen CWZ vinden we het daarbij belangrijk dat de patiënt nauw betrokken is bij zijn eigen behandeling. De beste zorg of behandeling is díe zorg die aansluit op de persoonlijke behoefte van elke patiënt. Via het goede gesprek met de zorgverleners en het meten van patiëntervaringen bepaalt hij samen met CWZ welke behandeling het beste past (samen beslissen).’

Meer operaties op één plek

CWZ heeft een opvallend hoge notering op prostaatkankeroperaties in Elsevier. We voeren in 2019 bijna 300 prostaatverwijderingen uit en dat is meer dan 5 keer zo vaak als de landelijke norm (minimaal 50 per jaar). CWZ staat hiermee op de derde plek achter Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam. Hoe meer operaties een centrum uitvoert, hoe meer ervaring en routine er is en dat komt de kwaliteit ten goede. CWZ werkt rond de prostaatverwijderingen samen met Radboudumc en Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.