Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Nieuw inleverpunt voor ongebruikte medicijnen

01 maart 2023

CWZ wil milieuschade door ongebruikte medicijnen voorkomen

Duurzame medicijn-retourbox | CWZ Nijmegen

Jaarlijks eindigt er in Nederland voor meer dan 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen in de prullenbak. En daar wil de CWZ apotheek wat aan doen. Geneesmiddelen zijn immers een kostbaar goed, zowel voor de volksgezondheid als de portemonnee. Het ziekenhuis wil ook milieuschade door ongebruikte medicijnen voorkomen.

Teva Retourbox

Tot dusver konden patiënten ongebruikte medicijnen inleveren bij de balie van de CWZ apotheek, maar sinds kort is hiervoor een spiksplinternieuw inleverpunt ingericht door het plaatsen van een zogenoemde Teva Retourbox op het plein voor de apotheek. Apotheker Vincent Rijntjes: ‘Inzet van de Teva Retourbox kan een bijdrage leveren aan de publieke bewustwording en het gemak om oude medicijnen bij de apotheek in te leveren, zodat ze op een verantwoorde manier worden afgevoerd.’

Goed voor het milieu

De CWZ apotheek wil het probleem van ongebruikte medicijnen voorkomen door het gepast voorschrijven en afleveren van medicatie en het bevorderen van goed gebruik. Daarnaast is ook de inname, verwerking en afvoer van medicijnafval een maatschappelijke taak van de apotheker. Doordat de apotheker het scheiden, anonimiseren en verpakken van geneesmiddelen op zich neemt, zorgt deze voor een verantwoorde afvoer van medicijnen en levert hij een belangrijke bijdrage aan het milieu. De CWZ apotheek zamelt om die reden al sinds jaar en dag ongebruikte medicijnen in.

Na verbranden niet langer schadelijk

Het ziekenhuis zamelt de medicijnen uit de Teva Retourbox in als specifiek ziekenhuisafval, wat wordt verbrand bij zeer hoge temperaturen. Daarna zijn de medicijnresten niet langer schadelijk voor het milieu en komen ook niet meer in het oppervlaktewater terecht. Uiteraard zou het nog duurzamer zijn om de ingezamelde medicijnen te hergebruiken, daarvoor biedt de Europese wet- en regelgeving op dit moment slechts zeer beperkt ruimte.

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.