Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

KNO-zorg patiëntgerichter geworden

27 juni 2019
Kind wacht op operatie aan amandelen | CWZ Nijmegen

Al vijf jaar organiseert het specialisme keel-neus-oorheelkunde (KNO) de zorg slimmer. De wachttijden namen in 2014 fors toe doordat patiënten voor de gewone KNO-zorg niet meer terecht konden in Radboudumc. Er moest dus wat gebeuren om de meer dan 10.000 nieuwe patiënten per jaar toch goede zorg te bieden. Dat lukt prima.

Veel patiëntgerichter

KNO-arts/medisch manager Rutger Plantinga: ‘Kortere toegangstijden, geen volle wachtkamers meer, korter in het ziekenhuis: dát is wat mensen willen. De poli is nu zeer efficiënt georganiseerd en van de geplande operatieve ingrepen gaat tegenwoordig vrijwel alles in dagopname! Alles is patiëntgerichter. Helaas zijn de wachttijden op dit moment iets langer dan normaal vanwege problemen bij andere ziekenhuizen in de regio.’

Van meerdaagse naar dagopname

Sinds 2018 gaan de keelamandeloperaties, vrijwel alle neusoperaties en de meeste ooroperaties in dagopname. Voor het verwijderen van neustampons hoeven mensen niet meer te blijven. Ze komen hiervoor de dag erna op de poli terug. Manager bedrijfsvoering Noor Snijder: ‘Het gaat bij KNO vaak om relatief jonge mensen die zich thuis prima redden. Op de verpleegafdeling liggen nu vooral nog oudere mensen, bijvoorbeeld na een heftige bloedneus. Zij gebruiken vaak bloedverdunners en kunnen vanwege complexe problematiek geen zorg in dagbehandeling krijgen. Van oudsher hielden we mensen graag in het ziekenhuis bij pijn of misselijkheid. Maar in de praktijk gaat het prima zo en als het niet goed gaat, is er altijd plaats om een nachtje te blijven.’

Telefonische consulten op de poli

Op de polikliniek gingen de KNO-artsen meer telefonische consulten doen. Voor de tweede afspraak hoeven mensen dan niet meer naar CWZ. Rutger: ‘Zo kunnen we twee keer zoveel patiënten helpen, want in de tijd van één consult kan ik twee patiënten bellen.’ Daarnaast streeft KNO ernaar dat mensen alleen naar het ziekenhuis komen als het ook echt nodig is. Bij oorsuizen is een bezoek aan de specialist niet altijd nodig. Daarom organiseren de KNO-artsen samen met het Audiologisch Centrum van het Radboudumc informatiebijeenkomsten. Rutger: ‘Het idee is dat huisartsen mensen eerst naar deze bijeenkomst verwijzen in plaats van meteen naar ons.’ Mensen met een hoortoestel kunnen prima bij audiciens buiten het ziekenhuis terecht. ‘Maar de strenge regels van die beroepsgroep en verschillende eisen van zorgverzekeraars zorgen voor veel verwijzingen naar de KNO-arts. Als die regels wat minder strikt zouden zijn, voorkomt dat onnodige bezoeken aan het ziekenhuis’, besluit Rutger. 

CWZ-ambitie doelmatige zorg

Deze nieuwe werkwijze rond pijnstilling is een voorbeeld van onze ambitie om doelmatige zorg te geven. In CWZ is de zorg slim georganiseerd, gericht op een waardevol resultaat dat patiënten echt verder helpt, en gaan we bewust om met middelen om de zorgkosten omlaag te brengen.