Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Knie-expertisecentrum orthopedie landelijk erkend

14 december 2018

'Een erkenning voor het bijzondere werk dat we doen voor deze patiëntengroep, die vanuit heel Nederland naar ons wordt verwezen.'

Orthopeed onderzoekt knie van patiënt | CWZ Nijmegen

De topklinische status van het expertisecentrum knie is voor de aankomende vijf jaar. Orthopeed Sander Koëter: ‘We zijn er trots op om een vraagbaak te zijn voor alle orthopeden die deze problematiek zelf niet kunnen behandelen. Deze erkenning is heel waardevol. Het bevestigt dat je als groot perifeer ziekenhuis iets kunt bieden wat andere ziekenhuizen niet kunnen en dat CWZ een echte derdelijns functie heeft voor knieproblemen, maar bijvoorbeeld ook voor prostaatkanker.’ 

Goed voor patiënt

Deze status is heel belangrijk voor de vakgroep orthopedie, zegt Sander. ‘In de eerste plaats omdat het een erkenning is voor het bijzondere werk dat we doen voor deze patiëntengroep, die vanuit heel Nederland naar ons wordt verwezen. We worden er blij van dat we patiënten een behandeling kunnen bieden voor vaak jarenlang bestaande knieklachten.’ Daarnaast heeft het ook grote invloed op alle andere orthopedische zorg, vertelt Sander.

Bijdragen aan status van topklinisch ziekenhuis

De criteria voor het verkrijgen van een topklinische status zijn heel divers. Er wordt gekeken naar verbeterprogramma’s, naar innovatieve aspecten, onderwijs en samenwerking. Sander: ‘Deze manier van denken en werken straalt af op alle kniepatiënten. We werken immers mee aan nationale richtlijnen, hebben klantreizen gedaan en geven landelijk onderwijs. Met topklinische functies hopen we bij te dragen aan het behoud van de STZ-status en Santeon-status van ons ziekenhuis’, aldus Sander.

Dit is een voorbeeld van onze ambitie om topklinische zorg te geven. In CWZ investeren we in wetenschap, medische innovatie, opleiding en unieke expertises, waardoor we goede professionals aantrekken en behouden.