Twee nieuwe zorgproducten in Zorgdomein voor hoofdpijn

24 november 2023

Om de hoofdpijnzorg goed te kunnen borgen en de toenemende zorgvraag aan te kunnen, zijn er verpleegkundig specialisten opgeleid in het expertisecentrum voor hoofd- en aangezichtspijn van CWZ. Door hun komst verandert er het nodige. Wij ondersteunen u met 2 nieuwe zorgproducten.

Verpleegkundig specialisten expertisecentrum hoofd- en aangezichtspijn | CWZ Nijmegen

De behandeling en begeleiding van een hoofdpijnpatiënt kost vaak veel tijd. Om de hoofdpijnzorg goed te kunnen borgen en de toenemende zorgvraag aan te kunnen, zijn er verpleegkundig specialisten opgeleid in het expertisecentrum voor hoofd- en aangezichtspijn van CWZ. Door hun komst en taakherschikking verandert er het nodige. Wij ondersteunen u met 2 nieuwe zorgproducten.

Zorgproduct 'laagcomplexe hoofdpijn' in Zorgdomein

De verpleegkundig specialisten binnen het expertisecentrum worden als zelfstandig behandelaar gepositioneerd voor de behandeling van laagcomplexe hoofdpijn. Hieronder vallen migraine, spanningshoofdpijn en  verdenking op medicatieovergebruikshoofdpijn met detoxbehandeling. In samenwerking met NEO zijn hiervoor nieuwe zorgpaden ontwikkeld. Als u een patiënt verwijst naar het zorgproduct 'laagcomplexe hoofdpijn' komt deze onder behandeling van de verpleegkundig specialist. Dit zorgproduct is toegevoegd bij de verwijsmogelijkheden binnen Zorgdomein. De verpleegkundig specialist levert de zorg grotendeels digitaal met behulp van videoconsulten en een digitaal dagboek. Dit past bij het streven van het expertisecentrum om goede en passende zorg te leveren, door de juiste zorgprofessional en digitaal bij de patiënt thuis.

Op de foto de verpleegkundig specialisten Suzanne Geerts-van den Boogaard (links) en Mieke Heitkamp-van Deursen.

Zorgproduct 'geruststellings-CT'

Een ander nieuw zorgproduct is een 'geruststellings-CT'. Als huisarts kunt u deze CT-scan van de hersenen aanvragen bij een patiënt, waarbij u een primaire hoofdpijndiagnose stelt, maar de patiënt er niet gerust op is. Wanneer u inschat dat een neurologische beoordeling de ongerustheid niet zal wegnemen en beeldvorming noodzakelijk is om uw behandeling voort te kunnen zetten, kunt u deze ‘geruststellings-CT’ aanvragen via Zorgdomein. Als de radioloog een onverwachte bevinding doet, is er de mogelijkheid om via een teleconsult hierover ruggenspraak te houden met een neuroloog. 

Ook interessant

Neuroloog Wim Mulleners is benoemd tot bijzonder hoogleraar neurologie, in het bijzonder hoofd- en aangezichtspijn aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Mulleners is werkzaam in CWZ. Vanuit het STZ expertisecentrum hoofd- en aangezichtspijn richt hij zich op de diagnostiek en behandeling van hoofdpijn in het algemeen en clusterhoofdpijn in het bijzonder. Met deze benoeming bestendigen het Radboudumc en CWZ hun nauwe samenwerking op het gebied van deze aandoeningen.