Tijdelijke benoeming raad van bestuur

22 maart 2024

De raad van toezicht heeft besloten om Jos Wannet te benoemen tot lid van de raad van bestuur a.i. CWZ.

Jos Wannet, lid raad van bestuur a.i. CWZ

De raad van toezicht heeft besloten om Jos Wannet te benoemen tot lid van de raad van bestuur a.i. van CWZ.

Dit houdt verband met de afwezigheid van bestuurder Jean-Pierre van Beers, die door privéomstandigheden is uitgevallen. De raad van toezicht is blij dat Jos bereid is om deze rol tijdelijk waar te nemen. 

Raad van toezicht