Pijnkliniek CWZ helpt patiënten met rug/beenpijn sneller op de been

28 juni 2021

De pijnkliniek van CWZ heeft de manier van werken verbeterd. Patiënten met rug en/of beenpijnklachten worden daardoor sneller en beter van hun pijn afgeholpen.

Pijnkliniek CWZ

De pijnkliniek van CWZ heeft de manier van werken verbeterd en richt zich meer op het snel en goed helpen van de patiënt. Patiënten met rug en/of beenpijnklachten worden daardoor sneller en beter van hun pijn afgeholpen.

Andere focus

Door corona komen mensen minder snel naar het ziekenhuis, ook al is het veilig. Ze blijven daardoor langer met klachten rondlopen. ‘Met de specialismen pijn, neurologie en neurochirurgie zijn we daarom om tafel gegaan met de vraag: wat kunnen we doen om deze patiënten zo goed mogelijk te helpen? We hebben onze samenwerking en processen verbeterd en onze focus verlegd’, vertelt Irene de Man-Hermsen, medisch manager en specialist anesthesiologie en pijn.

Samen op de been helpen

Eens per twee weken worden patiënten met complexere rug- en beenpijn besproken tijdens een multidisciplinair overleg samen met zowel een neuroloog, pijnspecialist, neurochirurg, een verpleegkundig specialist, fysiotherapeut en psycholoog.  Er wordt dan goed gekeken naar wat de patiënt nodig heeft. Hierdoor kunnen we de patiënt sneller de juiste zorg op de juiste plek geven. En hem letterlijk sneller op de been helpen’, legt Janneke Poelen, neuroloog en medisch manager neurologie uit.

LRS-straat

Patiënten met rug- en beenpijn kunnen door de huisarts worden verwezen naar neurologie in CWZ. Op basis van een intake en onderzoek bespreekt de neuroloog samen met de patiënt de diverse behandelopties. Dit kan bijvoorbeeld een behandeling zijn via de LRS-straat voor pijnstilling bij kort bestaande lage rugpijn met uitstraling naar één been (lumbaal radiculair syndroom). Dit traject is bedoeld voor patiënten bij wie het gebruikelijke traject bij de huisarts onvoldoende verlichting geeft. Zij krijgen binnen 1 tot 2 weken op één dag een poliklinisch consult, beeldvormend onderzoek en direct de uitslag. Binnen een week volgt dan een pijnblokkade.

Snel een operatie

Is er sprake van een hernia en is een operatie nodig? Dan kan de patiënt in aanmerking komen voor een versneld chirurgisch behandeltraject. De patiënt krijgt dan binnen twee weken een consult op de poli neurochirurgie en kan daarna binnen twee weken geopereerd worden. ‘Samen met de patiënt beslissen we welke vorm het beste past bij de gezondheid, klachten en leefsituatie van de patiënt’, licht neurochirurg en medisch manager neurochirurgie Martine van Bilsen toe.

Laagdrempelig begeleiden

Nieuw is ook dat de pijnkliniek werkt met verpleegkundig specialisten in opleiding. Zij brengen de patiënt in kaart via een holistische benadering met als leidraad de 6 pijlers voor positieve gezondheid van Machteld Huber. Dit brengt alle aspecten in kaart die de pijn beïnvloeden en het effect daarvan op de patiënt. Daarnaast zijn de verpleegkundig specialisten laagdrempelig bereikbaar en zorgen ze voor een goede begeleiding van de patiënt.

Digitaal ondersteunen

Om patiënten met rug- en beenpijn ook op afstand goed te ondersteunen en om informatie laagdrempelig beschikbaar te maken, heeft neurochirurgie de CWZ Zorg app ontwikkeld. Deze is er voor patiënten die een rugoperatie moeten ondergaan. De app biedt belangrijke informatie over de behandeling. Ook kunnen patiënten in de app aangeven of zij een herinnering willen ontvangen voor hun afspraak in CWZ.

De pijnkliniek van CWZ biedt meer zorg dan alleen aan patiënten met lage rugpijn met uitstraling naar één been. Meer weten? Kijk dan op www.cwz.nl/pijnkliniek.