Onderzoek acuut perceptief gehoorverlies

09 april 2024

De afdeling KNO van CWZ neemt deel aan een klinische studie met het nieuwe onderzoeksmiddel AC102 bij sudden deafness.

Arts onderzoekt oor van patiënt (foto ANP)

De afdeling KNO neemt deel aan een klinische studie met het nieuwe onderzoeksmiddel AC102. Patiënten met een acuut perceptief gehoorverlies krijgen hierin ófwel een eenmalige intratympanale injectie met AC102 ófwel een behandeling met prednisolon 60 mg/dag gedurende 2 weken. Heeft u een patiënt die in aanmerking zou kunnen komen, neem dan contact op.

Nu corticosteroïden

Patiënten met een acuut perceptief gehoorverlies (sudden deafness) worden meestal zo snel mogelijk - uiterlijk binnen 2 weken - behandeld met orale corticosteroïden. Eventueel aangevuld door salvage behandeling met intraympanale corticosteroïden (injecties in het middenoor). Dit is echter geen geregistreerde behandeling en er zijn slechts beperkte aanwijzingen dat dit beter werkt dan placebo. Ondanks behandeling is er bij circa 40% van de patiënten sprake van blijvend gehoorverlies of doofheid, vaak gepaard met tinnitus.

Nieuw middel

De afdeling KNO van CWZ heeft daarom besloten om deel te nemen aan een klinische studie met het nieuwe onderzoeksmiddel AC102. In diermodellen voor gehoorverlies bleek dat dit middel een betere werking had dan behandeling met corticosteroïden. Eén intratympanale injectie zorgde voor gehoorverbetering tot op een bijna normaal niveau op alle frequenties. Bij een fase I studie onder voornamelijk normaal-horende mensen werd dit middel goed verdragen.

Hoe verloopt het onderzoek?

In deze klinische studie krijgen patiënten ófwel een eenmalige intratympanale injectie met AC102 ófwel een behandeling met prednisolon 60 mg/dag gedurende 2 weken.

Wie komen in aanmerking?

Volwassenen in de leeftijd van 18-85 jaar met maximaal 5 dagen bestaand, éénzijdig idiopathisch gehoorverlies (≥65 dB) komen in aanmerking voor deelname. Het is van belang dat patiënten de afgelopen 4 weken niet behandeld zijn met orale corticosteroïden.

Heeft u een patiënt  die mogelijk in aanmerking komt voor deze studie en er interesse in heeft, neem dan contact op met de polikliniek KNO van CWZ (024 3658805). Voor overige vragen kunt u terecht bij Erik Theunisse, KNO-arts: e.theunisse@verwijder-dit.cwz.nl.