Melding incidenten patiënten nu ook transmuraal mogelijk

08 februari 2018

Huisartsen die tijdens hun werk op de huisartsenpost (HAP) een incident meemaken in de overdracht tussen HAP en CWZ, kunnen dit melden bij CWZ. Doel van deze meldingen is ervan leren, het proces verbeteren en zo herhaling proberen te voorkomen.

Sinds begin februari 2018 kunnen huisartsen die tijdens hun werk op de huisartsenpost (HAP) een incident meemaken in de overdracht tussen HAP en CWZ, dit melden bij CWZ. Doel van deze meldingen is ervan leren, het proces verbeteren en zo herhaling proberen te voorkomen.

Gedragsregels

Daarom zijn duidelijke gedragsregels geformuleerd. Deze staan ook op het meldformulier:

• Meld vanuit de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
• Ga respectvol om met collega's of partners in de zorgketen.
• Probeer de ketenpartner te laten weten dat er een melding gaat komen.
• Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel.
• Meld over processen en niet over personen.

Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident.

Hoe werkt het?

Huisartsen van de HAP die een melding willen doorgeven, doen dat via een online meldformulier op de website voor zorgpartners. De coördinator transmurale meldingen neemt de melding in behandeling, beoordeelt deze en geeft hem door aan de betreffende afdeling in de vorm van een actiepunt. Elke afdeling heeft daarvoor (voorkeurs)coördinatoren aangesteld die het actiepunt oppakken.

Vervolg

De mogelijkheid om transmuraal te melden is gestart als pilotproject. Na evaluatie in het voorjaar is het de bedoeling dat transmuraal melden in fasen wordt uitgebreid naar alle huisartsen in de praktijken in de regio. In een later stadium volgt de mogelijkheid om ook vanuit CWZ een transmurale incidentmelding naar de huisartsen te doen.