Transmuraal incidenten melden

Zorgpartners van CWZ kunnen incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Met incidenten bedoelen we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Door incidenten te melden, kunnen we leren en herhalingen in de toekomst proberen te voorkomen.

Lees ook dit nieuwsbericht (februari 2023): Melden van incidenten is smeermiddel in de zorgketen.

Gedragsregels bij melding

Bij het melden van incidenten vragen we u om onderstaande gedragsregels in acht te nemen:

  • Meld vanuit de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Ga respectvol om met collega’s of partners in de zorgketen.
  • Probeer de betrokkene in CWZ te laten weten dat er een mededeling gaat komen.
  • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel. Meld over processen en niet over personen. Informatie over de melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident.

Hoe kan ik als zorgpartner een incident melden?

Via het meldformulier (in Zenya) kunt u een incident in de patiëntenzorg bij ons melden. U komt dan in een beveiligde omgeving. Hier klikt u op de balk ‘Transmuraal melden CWZ’. Het meldformulier opent vanzelf en u kunt uw melding verwerken en versturen.

De melding komt terecht bij de coördinator transmurale meldingen, Lucienne van Vliet. Deze neemt de melding zo spoedig mogelijk in behandeling en speelt een centrale rol in de afhandeling. Het kan zijn dat de coördinator transmurale meldingen contact met u opneemt om meer informatie te krijgen over het incident.

We streven ernaar om u op korte termijn een terugkoppeling te geven over de eventuele verbetermaatregelen die voortkomen uit uw melding. Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet met alle meldingen om.

Naar het meldformulier (Zenya) >

Contact