Transmuraal incidenten melden voor huisartsen op de huisartsenpost (HAP)

Huisartsen die werken op de huisartsenpost Nijmegen (HAP) kunnen vanaf nu incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Met incidenten bedoelen we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Door incidenten te melden, kunnen we hiervan leren en herhaling in de toekomst proberen te voorkomen. Het is de bedoeling dat op termijn alle huisartsen in de regio transmurale incidenten kunnen melden.

Bij het melden van een incident vragen we u om onderstaande gedragsregels in acht te nemen:
Meld vanuit de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
• Ga respectvol om met collega's of partners in de zorgketen.
• Probeer de ketenpartner te laten weten dat er een melding gaat komen.
• Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel. Meld over processen en niet over personen. Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident.

Hoe kan ik als zorgverlener een incident melden?
Via het meldformulier kunt u een incident bij ons melden. U komt dan in een beveiligde omgeving. Hier klikt u op de balk Transmuraal melden CWZ (huisarts). Het meldformulier opent vanzelf en u kunt uw melding verwerken en versturen.

De melding komt terecht bij coördinator transmurale meldingen. Deze neemt de melding zo spoedig mogelijk in behandeling en speelt een centrale rol in de afhandeling. Het kan zijn dat de coördinator transmurale meldingen kort na de melding contact met u opneemt om extra informatie te krijgen over de melding.

We streven ernaar om u op korte termijn een terugkoppeling te geven over de verbetermaatregelen die voortkomen uit uw melding. Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet met alle meldingen om.

Naar het meldformulier

Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de coördinator transmurale meldingen via 024 – 365 8888 of via zorgpartners@verwijder-dit.cwz.nl

Wilt u geen transmurale melding maar een klacht indienen, dan kun u dit doen via
https://www.cwz.nl/over-cwz/contact/klantenservice/contactformulieren/klacht/

Instructie transmuraal melden