Meer rust bij COPD-patiënt met telemonitoring in ziekenhuis

01 juni 2023

CWZ-verpleegkundigen en artsen monitoren vanaf nu als eerste ziekenhuis in Nederland COPD-patiënten op de spoedeisende hulp, acute opname afdeling en opleidingsafdeling B20 via de CWZ Thuis app (Luscii).

Monitoring COPD met app | CWZ Nijmegen

CWZ-verpleegkundigen en artsen monitoren vanaf nu als eerste ziekenhuis in Nederland COPD-patiënten op de spoedeisende hulp (SEH), acute opname afdeling (AOA) en opleidingsafdeling B20 via de CWZ Thuis app(Luscii). De patiënt krijgt door het gebruik van de app beter inzicht in zijn gezondheid, bouwt meer vertrouwen op en is minder bang om snel naar huis te gaan.

Allemaal een gerust gevoel

Deze klinische telemonitoringsvorm levert zowel de patiënt als de verpleegkundigen een gerust gevoel op. De patiënt krijgt met de app beter inzicht in zijn gezondheid, bouwt meer vertrouwen op en is minder bang om snel naar huis te gaan. Verpleegkundigen kunnen via de app goed meekijken hoe het gaat met de patiënt en zien of iemand er aan toe is om te worden ontslagen. Na ontslag wordt de patiënt thuis verder gemonitord met de app: de eerste 2 weken na ontslag heel intensief, daarna volgens het reguliere patroon. Zo is de cirkel rond en kan de patiënt zowel in het ziekenhuis als thuis zelf zijn gezondheid onder controle houden. Met de nodige digitale interventies door de verpleegkundigen belandt de patiënt dan ook niet zo snel opnieuw in het ziekenhuis.

Van proef naar ‘zoef’

Patrick Eken, bestuurslid verpleegkundige staf & SEH-verpleegkundige, en Maaike Netten, coördinator medische informatie technologie, vertellen graag hoe de app werkt en wat het zorgverleners en patiënten oplevert. Patrick: ‘Samen met verpleegkundigen van de SEH, AOA en B20, waaronder Janine Nieuwenhuis-Cillessen en Karin Arends, onze CNIO (chief nursing information officer) en CMIO (chief medical information officer) e-health zijn we in februari om tafel gegaan hoe we de klinische zorg voor de toekomst kunnen vormgeven met slimme technologie’. ‘Hiervoor hebben we met veranderkundige Inge van Kooten (Santeon) de reis van de patiënt door het zorgpad gemaakt. Als oplossing kwamen we snel uit bij klinische telemonitoring en zijn we een proeftuin gestart. Iedereen was zo enthousiast, dat we dit nu al ’in het echt’ inzetten voor COPD-patiënten! Natuurlijk gaan we over een tijdje de inzet en resultaten van deze vorm van telemonitoring samen evalueren.’

Mooie samenwerking

‘Het is heel fijn dat de afdeling medische informatie technologie direct is betrokken bij deze vorm van klinische telemonitoring’, vult Maaike aan. ‘Zo hebben we meteen alle disciplines en aandachtspunten bij elkaar kunnen brengen en samen een goede vertaalslag kunnen maken van het verpleegkundig proces naar de techniek, waarin we dezelfde taal en tools gebruiken. Voor zorgverleners én patiënten, want onze samenwerking heeft inmiddels geleid tot een aangepaste variant van de CWZ Thuis app (Luscii) voor de kliniek.’

Beter inzicht in ziektebeeld

Maaike vervolgt: ‘COPD-patiënten die worden opgenomen via de SEH, AOA of B20 en nog niet bekend zijn met de CWZ Thuis app, worden bij de eerste keer geholpen door een verpleegkundige. De vragen gaan vooral over de gezondheid van de patiënt: hoe hij zich voelt, of hij iets afwijkends opmerkt en wat dan precies. Maar ook in hoeverre een patiënt een bepaalde oefening kan doen, zoals de trap op lopen. Hieraan zijn punten en alarmen gekoppeld. De patiënt kan de gegevens in de app bekijken, de verpleegkundige in HiX. Op basis van de resultaten krijgen ze allebei beter zicht op het verloop van de COPD-aandoening en kan waar nodig sneller worden ingegrepen.’

Nieuwe manier van werken

‘Voor verpleegkundigen betekent deze klinische telemonitoring een heel andere manier van werken. We hebben hierin geoefend, activiteitensjablonen gemaakt en scholing gevolgd’, vervolgt Patrick. ‘Normaal gesproken nemen we een opgenomen patiënt veel zaken uit handen, zoals de anamnese. Nu laten we de patiënt hiervoor zelf gegevens invullen in de app. Als verpleegkundigen verlenen we onze zorg nu minder fysiek en meer ondersteunend. Zo gebruiken we de resultaten uit de app als basis voor zorg op maat voor de patiënt. Aan de hand van deze gegevens kunnen we nu zelf - of als voorbereiding voor de arts voor zijn visite op de afdeling - een beter inhoudelijk gesprek voeren en veel meer ‘to the point’ zijn. Dat is even wennen, maar heel waardevol voor de patiënt én voor ons!’

Tijd voor verandering

‘Slimme technologie kan zorgverleners heel goed helpen om de zorg voor de patiënt digitaal te ondersteunen en soms zelfs bepaalde zaken over te nemen. De maatschappij verandert en de zorg ook. We doen al zoveel digitaal, zoals je boodschappen bestellen of je bankzaken regelen. Dat scheelt een hoop tijd en geregel. Waarom dan niet in de zorg?’, bekrachtigt longarts en CMIO e-health Anneke van Veen (rechts op de foto). ‘Zo krijgt de patiënt zelf ook meer inzicht in zijn eigen gezondheid én wordt hij ook nog eens zelf-redzamer! Ik ben dan ook heel blij en trots dat we nu als eerste ziekenhuis in Nederland starten met deze klinische thuismonitoring van COPD-patiënten en ook Santeon daarvoor al belangstelling heeft.’