‘Hoe hebben we het ooit anders gedaan?'

07 juli 2022

Zorgverleners werken steeds meer samen. Dan is het belangrijk dat de medische gegevens van patiënten voor de zorgverleners onderling beschikbaar zijn. De overheid stimuleert dit in het nieuwste onderdeel van het VIPP-programma VIPP 5. Daarbinnen kunnen ook  patiënten hun medische gegevens bij de zorgverleners waar ze onder behandeling zijn onderbrengen en inzien in één centrale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

‘De ziekenhuiszorg verandert, digitalisering beweegt hierin mee. We zien dat hierdoor steeds meer zorg op afstand kan plaatsvinden’, zegt projectleider VIPP 5 in CWZ Frouke van Sterkenburg. ‘Vaak zijn er meerdere zorgverleners betrokken bij een patiënt, ook buiten het ziekenhuis. Het wordt steeds belangrijker om te beschikken over de juiste, actuele gegevens van al deze partijen bij elkaar om samen patiënten de juiste zorg op de juiste plek te geven. Dat geldt voor zowel patiënten als zorgverleners.’

Eén keer vragen

‘Overdracht van gegevens is cruciaal voor goede en veilige zorg. Daar gaat het mis, of juist goed’, vult ook Jürgen Hölters, medisch manager transmurale zorg in CWZ aan. ‘Straks heeft een arts voor hij aan zijn consult begint de belangrijkste informatie over de patiënt al bij de hand. Vragen die elke zorgverlener opnieuw stelt, behoren dan tot het verleden, zoals ‘Rookt u?’. Het antwoord kan straks éénmalig worden vastgelegd, doorgegeven en hergebruikt door alle betrokken zorgverleners. Over 5 jaar zullen we denken:  ‘Hoe hebben we het ooit anders gedaan?’.

Motor

Als ziekenhuis van de regio wil CWZ de motor zijn achter het realiseren van digitale gegevensuitwisseling, samen met huisartsen, thuiszorg en overige zorgpartners in de regio. En dan niet alleen over de patiënt, maar vooral door en met de patiënt. Daarom kunnen patiënten sinds juni hun basis gegevensset zorg uit patiëntenportaal MijnCWZ ophalen, inzien en opslaan in hun PGO.

Daarom ook werkt CWZ aan het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling met andere zorginstellingen, waaronder huisartsen. In juli start een proef met huisartsenpraktijk Pulles-McNeill in Beuningen. Het doel is om ervaringen op te doen - en deze ervaringen te delen - met een tiental patiënten die in hun PGO gegevens van zowel CWZ als de huisarts ophalen.

Praktische insteek

Huisarts Patricia Pulles werkt mee aan de proef om vanuit de praktijk zo snel mogelijk door te kunnen ontwikkelen: ‘Deze proef is belangrijk omdat de gebruikers meedenken en praktische problemen meteen aangepakt kunnen worden. Daarnaast maken patiënten nu gebruik van meerdere portalen voor de verschillende ziekenhuizen en behandelaars en dat is verwarrend. In de regio bestaat al langer de wens om gegevensuitwisseling meer te stroomlijnen en onderling af te stemmen. Ik hoop dan ook dat de proef oplevert dat patiënten zelf de gegevens kunnen beheren op een gebruikersvriendelijke manier.’

Patiënt is nu gelijkwaardige gesprekspartner

Een goede ontwikkeling, vindt ook Jan Bertrams, voorzitter van de Cliëntenraad van CWZ. Volgens hem is deze ontwikkeling broodnodig om als patiënt een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn. Het helpt mensen om meer regie te nemen en beter aan te geven wat hun wensen en behoeften zijn. Patiënten kunnen de gegevens die zij belangrijk vinden zélf delen met hun zorgverlener. ‘Als je beschikt over dezelfde en juiste gegevens op één plek, dan helpt dat om meer zicht te krijgen op je gezondheid’, aldus Bertrams. ‘Dat is zeker relevant voor mensen met een chronische aandoening die met veel zorgverleners, en dús veel verschillende gegevens, te maken hebben. Maar een PGO kan iedere burger motiveren om over gezondheid na te denken. Bovendien geeft het stimuleren van gebruik van het PGO het signaal dat er ruimte is om vragen te stellen en samen met de arts te beslissen over je eigen zorg.'

 

 

Wat is een PGO eigenlijk?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een beveiligde app of website. Hierin kan de patiënt zijn basis set medische gegevens verzamelen, beheren en/of delen uit de EPD’s van de verschillende zorginstellingen waarbij hij onder behandeling is.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende aanbieders van PGO’s. Patiënten kunnen zelf een PGO kiezen. Zij loggen hierop vervolgens in met hun DigiD en verzamelen hun zorggegevens in een beveiligde persoonlijke gezondheidsomgeving (goedgekeurd door Stichting Medmij).

Welke voordelen heeft het?

De patiënt kan in zijn PGO zelf digitaal al zijn zorggegevens bij elkaar op één centrale plek opslaan. Dit zorgt voor meer overzicht en regie en een betere voorbereiding op zijn afspraak. Voor zorgverleners kan dit tijd en administratie schelen. Hierdoor kan er sneller worden geschakeld om de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Meer info & contact

Meer weten of vragen over een PGO? Kijk dan op de website https://www.cwz.nl/naar-het-ziekenhuis/persoonlijke-gezondheidsomgeving-pgo/.