CWZ moedigt zwangere vrouwen actiever aan om ZwApp te gebruiken

26 oktober 2018

De app is een aanwinst, maar de begeleiding bij het gebruik kan beter. Dit blijkt uit onderzoek van senior-verpleegkundige Jeanne Boumans-Verhoeven.

Zwangere met zwangerschapsapp ZwApp | CWZ Nijmegen

Waar doe ik goed aan? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat moet ik precies doen? Zwangere vrouwen hebben veel vragen. Om hen goede en persoonlijke informatie te geven, gebruikt de afdeling verloskunde van CWZ sinds maart 2017 ZwApp. Maar de begeleiding bij het gebruik van deze app kan beter, blijkt uit onderzoek. Het streven is dat in 2019 1.500 zwangeren in de regio de app gebruiken.

12 zwangeren

ZwApp is een medische app. Hierin kunnen zwangeren kijken bij vragen, onduidelijkheden en ongerustheid. Er staat informatie in over de zwangerschap, maar ook over de baby, voeding en kwaaltjes. Jeanne Boumans-Verhoeven, senior-verpleegkundige op de afdeling verloskunde, interviewde 12 zwangeren. Ze vroeg hoe zij wisten van ZwApp en hoe zij ondersteund zijn bij het gebruik. De interviews deed ze tijdens een praktijkonderzoek voor haar deeltijdopleiding HBO verpleegkunde. 

Geruststellend

Jeanne: ‘Naar voren kwam dat de vrouwen de informatie in ZwApp een betrouwbare en waardevolle bijdrage vinden in de aanloop naar de bevalling. De informatie stelt hen gerust. Ze wilden zelfs nog wel meer weten. Maar de betrokkenheid en begeleiding van de zorgverleners kan beter. De vrouwen die meededen aan het onderzoek waren onvoldoende op de hoogte van alle mogelijkheden. Ze gebruikten de app niet optimaal. Daardoor zagen ze niet of te laat wat ze in een bepaalde situatie konden doen om hun leefstijl aan te passen.’

Eigen regie

Jeanne trekt de volgende conclusie: ‘We moeten zwangeren op tijd in de zwangerschap informeren over het bestaan van de app. Ook moeten we aanmoedigen dat ze hem echt gaan gebruiken en hen daarbij steunen. Als ze de app zo goed mogelijk gebruiken, vergroot dat hun zelfregie. En daarmee de kans op een goede gezondheid van moeder en kind tijdens de zwangerschap. Bij verloskunde werken we vanuit het idee van gezinsgerichte zorg. Daarbij staan de eigen regie, wensen en mogelijkheden voor de patiënt centraal. De ZwApp sluit hier heel mooi bij aan.’  

Zorgverleners bewust maken

Jeanne publiceerde over haar onderzoek een artikel in Notes for Nursing 2018. Door haar inzichten is ze begonnen om haar collega’s bewust te maken van de voordelen van eHealth en ZwApp. ‘Op de poli brengen we de app nu allemaal vroeg in de zwangerschap actief onder de aandacht. Ik heb mijn collega’s hierin les gegeven. Daarnaast heb ik de werkgroep ZwApp van VerloskundigSamenwerkingsVerband (VSV) Nijmegen benaderd. Want ik hoop dat er een richtlijn komt voor zorgverleners, zodat we allemaal op dezelfde manier uitleg geven. Verder breng ik in kaart waar we zwangeren kunnen informeren. Denk aan de website, Facebook, en de zwangerschapsmarkt van CWZ.’ Jeanne hoopt dat er vervolgonderzoek komt. ‘Ik ben heel benieuwd of of ZwApp ook kan helpen bij een verandering van leefstijl. Het zou mooi zijn als er ook een voedingswijzers bij komt. Het eerste gesprek hierover is intussen geweest.’ 

E-health helpt

De sterfte van baby’s tijdens de zwangerschap in Nederland is hoog als we het vergelijken met andere Europese landen. De overheid wil de babysterfte verlagen door het voorkómen van problemen. En ook door adviezen aan zwangeren die de gezondheid verbeteren. Hierbij kan e-health een rol spelen. Uit onderzoek blijkt is dat de mogelijkheden op dit gebied onbenut blijven. Om die reden is de medische zwangerschapsapp ontwikkeld. Een team van verloskundigen, verpleegkundigen, gynaecologen, kraamzorg- en jeugdgezondheidszorg-medewerkers bedacht de inhoud van ZwApp. Vrouwen kunnen hem gratis downloaden op hun mobiele telefoon. 

Naar 1.500 gebruikers in 2019

In 2018 is het gebruik van ZwApp goed gegroeid: van 505 gebruikers in maart tot 1.046 in oktober. Martje Martens, arts verloskunde CWZ: 'Dat aantal is van eerstelijns verloskundige praktijken, CWZ en het Radboudumc samen. Dit jaar willen we doorgroeien naar 1.500 gebruikers. We hebben een enquete uitgezet om te kijken hoe goed de app op dit moment gebruikt wordt. Het bedrijf achter Zwapp is bezig met nieuwe ontwikkelingen. Zo kun je de opgeslagen informatie in de toekomst hopelijk meenemen naar een volgende zwangerschap. Of delen met je  partner en de oma’s en opa’s. Verder weg in de toekomst hopen we op een koppeling met het elektronisch patiëntendossier.'

CWZ-ambitie

ZwApp past bij de CWZ-ambitie om patiënten actief bij hun zorg te betrekken.