CWZ en ZZG zorggroep tekenen duurzame innovatieve samenwerking

07 juni 2016

Hoewel ZZG zorggroep en CWZ elkaar al langer weten te vinden in talloze innovatieve transmurale samenwerkingsprojecten, wilden beide organisaties ook de visie achter de samenwerking vastleggen en uitdragen.

CWZ en ZZG zorggroep onderschrijven duurzame samenwerking

Hoewel ZZG zorggroep en CWZ elkaar al langer weten te vinden in talloze innovatieve transmurale samenwerkingsprojecten, wilden beide organisaties ook de visie achter de samenwerking vastleggen en uitdragen. Daarom ondertekenden CWZ-bestuurder Ton Poos en ZZG zorggroep bestuurder Dick Herfst een document op 6 juni. Met deze ondertekening laten beide organisaties aan de buitenwereld zien dat ze deze samenwerking ook in de toekomst willen continueren.

Kwaliteit van leven
De samenwerking resulteert in innovatieve oplossingen die bijdragen aan betere en prettigere zorg voor mensen in Nijmegen en omgeving. Uitgangspunt is om de zorg op de beste en meest prettige plek voor de patiënt te organiseren. Vaak is dat juist niet in het ziekenhuis, maar thuis of in een andere al dan niet tijdelijke woonsituatie als een verpleeghuis of herstelhotel. Het gaat dan meestal om mensen met chronische gezondheidsklachten, die erbij gebaat zijn optimaal zelfredzaam te blijven in hun eigen omgeving. Dit verbetert de kwaliteit van leven op langere termijn en betrekt de sociale omgeving beter bij de verzorging en levensondersteuning van deze mensen.

Juiste zorg op de juiste plek
CWZ-bestuurder Ton Poos: “We gaan ervan uit dat we de zorg rondom de patiënt moeten organiseren en niet dat de patiënt maar moet passen in het bestaande aanbod: de juiste zorg op de juiste plek. Het organiseren van de zorg om de patiënt heen kan alleen maar door zeer intensief samen te werken in de regio. Dat hebben CWZ en ZZG zorggroep al lang geleden goed begrepen.” Dick Herfst, voorzitter raad van bestuur ZZG zorggroep: “Om slimmer en innovatiever te presteren, en te komen tot betere kwaliteit van zorg voor onze cliënten, moeten we over de organisatiegrenzen heen samenwerken. Om dit binnen de bestaande financiële kaders goed te kunnen organiseren, is ook hierover afstemming nodig. Met deze samenwerkingsovereenkomst leggen we hier de basis voor.”

Juiste zorgverlener
In de projecten kijken beide partijen ook kritisch naar de inzet van de juiste zorgverlener. Kan een gespecialiseerde thuiszorgmedewerker de zorg verlenen, dan is dat vaak een betere optie dan iemand opnemen in het ziekenhuis. Indien nodig is ook scholing onderdeel van het project. Hiermee dragen deze projecten ook bij aan betere betaalbaarheid van de zorg op lange termijn. Uitgangspunt is altijd dat om de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren, de ervaren kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten gelijk te houden of te verlagen.

Voorbeelden uit de praktijk
Beide organisaties voeren al veel succesvolle vernieuwingen uit, hieronder staat een aantal voorbeelden:

  • Antibiotica via een infuus thuis. Wie antibiotica via een infuus krijgt toegediend, kan deze behandeling ook thuis of in een verpleeghuis of zorghotel krijgen. Voorheen moesten mensen soms 4 tot 6 weken opgenomen zijn in het ziekenhuis, alleen vanwege het infuus. Dankzij samenwerking tussen CWZ, ZZG zorggroep en INR Trombosedienst is dit ook buiten het ziekenhuis mogelijk.
  • Telemonitoring wondzorg. De werkwijze is even voor de hand liggend als doeltreffend: wanneer de verpleegkundig specialist wondzorg van ZZG zorggroep bij een cliënt thuis is voor verzorging van de wond, dan legt deze online een beeldverbinding met het ziekenhuis. De consulent wondverzorging van CWZ beoordeelt de wond op zijn beeldscherm en overlegt met de ZZG-medewerker over de verdere behandeling. 
  • Continuïteit palliatieve pijnbestrijding. Voor palliatieve patiënten is pijnbestrijding in de laatste levensfase erg belangrijk. Vaak krijgen zij deze pijnbestrijding via een onderhuidse pomp. Voor de reis van het ziekenhuis naar huis of hospice hoeft deze vorm van pijnbestrijding niet meer onderbroken te worden. Dankzij de samenwerking tussen ZZG zorggroep en CWZ.
  • Bloedtransfusie thuis. Soms is de gang naar het ziekenhuis loodzwaar, maar wel noodzakelijk. Voor een wekelijkse bloedtransfusie bijvoorbeeld, bij terminale leukemie of een beenmergziekte. Dankzij intensieve samenwerking tussen ZZG zorggroep, INR Trombosedienst en CWZ krijgen patiënten deze bloedtransfusies thuis.

Kijk voor meer informatie over gezamenlijke transmurale projecten op: https://www.cwz.nl/zorgpartner/samenwerken-in-de-regio/ of op www.zzgpartners.nl