Samenwerken in de regio

Grensverleggende zorg: ziekenhuiszorg thuis

Hoe goed we voor onze patiënten zorgen, de meeste mensen zijn het liefste thuis. Of in elk geval in een huiselijke omgeving. Zeker als ze ziek of kwetsbaar zijn.

Samenwerken met zorgpartners

CWZ kijkt samen met zorgpartners waar de zorg het beste kan plaatsvinden. Soms is dat in het ziekenhuis, soms is een andere plaats veel logischer. Belangrijk is dat de mensen de zorg zo dicht mogelijk bij huis krijgen. Als zorgverleners elkaar opzoeken, is veel mogelijk. Samen met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en de INR Trombosedienst hebben we al veel grenzen verlegd. Voor verschillende behandelingen en onderzoeken hoeven mensen niet naar CWZ te komen. Of ze kunnen eerder naar huis dankzij goede afspraken met andere zorgverleners in de regio.

Door goed te kijken wat de beste plek is voor zorg, bereiken we meerdere doelen:

  • Streven naar zorg dicht bij huis
  • Streven naar verbetering van de kwaliteit van zorg en van leven door versterking van de zorgketen
  • Streven naar beperking van de kosten in de zorg. Als behandeling of verblijf in een ziekenhuis niet nodig is, dan zoeken we andere oplossingen.

Waarom deze vorm van zorg?

Thuis voelen mensen zich het prettigste. Wie niet zo ziek is, kan dan de dagelijkse dingen blijven doen. Zelf het eigen dagritme bepalen. En wie erg ziek is, wil in de eigen vertrouwde omgeving zijn, maar zich daar wel veilig voelen. Daarom zorgen we er samen voor dat dit kan en besparen we mensen de – soms loodzware - gang naar het ziekenhuis.

Hoe organiseren we het?
Samen met zorgpartners helpen we de patiënt en zijn omgeving om thuis beter om te gaan met de ziekte of aandoening. Met scholing en instructie en met goede onderlinge afspraken. Of met innovatieve voorzieningen en toepassingen. Soms zijn deze speciaal ontwikkeld, soms is het een verrassend eenvoudig gebruik van bestaande middelen. CWZ is echter altijd aanwezig. Soms in een centrale rol, soms op de achtergrond als vraagbaak of facilitator.

Wat merkt de patiënt ervan?
Inmiddels hebben we samen met zorgpartners al veel innovatieve projecten gerealiseerd. Soms beslaan zij een heel zorgpad voor chronische aandoeningen. Een andere keer is het electieve traject geoptimaliseerd. Maar uitgangspunt is altijd om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

Transmurale projecten