Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Immunotherapie voor longpatiënten in huiselijke wijkkliniek CWZ Druten

19 september 2023

Behandeling immunotherapie in CWZ Druten is ideale tussenvorm tussen veiligheid van ziekenhuis en ontspannen huiselijke sfeer van wijkkliniek.

Opening immunotherapie wijkkliniek CWZ Druten | CWZ Nijmegen

Vanaf 19 september hoeven mensen met longkanker die in CWZ immunotherapie krijgen niet meer altijd naar het ziekenhuis in Nijmegen. In wijkkliniek CWZ Druten is een speciale ruimte geschikt gemaakt voor deze vorm van therapie, onder de naam ‘Medicatie dichter bij huis’. Deze locatie is rustig, goed bereikbaar en huiselijk ingericht, terwijl alle nodige ziekenhuisfaciliteiten bij de hand zijn. 

De wens van de patiënten 

‘We hebben onze patiënten gevraagd waar ze de behandeling zouden willen krijgen: in het ziekenhuis, thuis of ergens anders’, zegt longarts Yvonne Berk. ‘Uit dit onderzoek bleek dat medicatie thuis toegediend krijgen een te grote impact heeft op het privéleven van patiënten. De ziekte komt letterlijk het huis in. Dichterbij huis is de ideale tussenvorm tussen ‘het grote ziekenhuis’ in Nijmegen en thuis. Het is veilig omdat alle zorg er is en ontspannen in de meer huiselijke omgeving van de wijkkliniek. Patiënten zien er dezelfde gezichten, zowel van de verpleging als van andere patiënten uit de regio die dezelfde behandeling krijgen. Zo kweek je een band.’ 

Mevrouw Pennings krijgt als eerste de immunotherapie in Druten: ‘Ik woon in Deest en dit is lekker dichtbij. Ik kan er op de fiets heen. Want het is niet alleen de therapie zelf, maar ook bloedprikken, een afspraak met de longarts of een scan laten maken. Fijn dat dit allemaal dichtbij huis in Druten kan.’

De behandeling 

Immunotherapie is een relatief nieuwe behandelmethode die het immuunsysteem helpt om kankercellen te bestrijden. ‘De therapie kan 2 jaar duren. In die periode krijgen mensen elke 3 tot 6 weken een infuus met medicatie. Dan is een prettige omgeving erg fijn. Bovendien kun je bij CWZ Druten gratis parkeren, een prettige meevaller’, vertelt longoncologie-verpleegkundige Suzan Vermeulen. Zij gaat de medicatie in Druten toedienen.
De arts bepaalt of een patiënt in aanmerking komt voor de behandeling in CWZ Druten. Als dat zo is, dan krijgt de patiënt de eerste twee infusen altijd in het ziekenhuis in Nijmegen. Wanneer dit zonder problemen verloopt, kan de behandeling worden voortgezet in Druten. 

Behandelingen steeds vaker buiten het ziekenhuis 

'Steeds meer behandelingen worden buiten het ziekenhuis georganiseerd. Dat komt onder andere voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het Integraal Zorgakkoord. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk(er) en betaalbaar blijft', zegt manager bedrijfsvoering Monique Royen. 'Immunotherapie kwam zeker in aanmerking om buiten het ziekenhuis te organiseren, aangezien de vraag naar deze behandeling zal blijven stijgen en de ruimte in het ziekenhuis beperkt is.' 
Na immunotherapie bij longkanker zullen andere behandelingen in de wijkkliniek volgen, waaronder infuustherapie bij de darmziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. De wijkkliniek wordt niet alleen uitgebreid met meer behandelingen, op termijn gaat hier ook de wijkverpleging een rol spelen in het toedienen van medicatie. Dan zal de brug tussen ziekenhuis en thuis helemaal geslagen worden. 

Optimaal gebruik van de ruimte 

CWZ Druten heeft al langer een dialyseafdeling. Op de middagen dat er geen patiënten dialyseren, zal er immunotherapie worden gegeven. De ruimte is aangepast aan de eisen voor deze behandeling en wordt daarmee optimaal gebruikt.