Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Het succes van beweegborden op verpleegafdelingen

27 december 2023

In de voortdurende zoektocht naar excellente zorg heeft CWZ een innovatie omarmd die de manier waarop patiënten bewegen en hun herstel ervaren aanzienlijk heeft verbeterd: beweegborden op de verpleegafdeling.

Beweegborden op verpleegafdeling | CWZ Nijmegen

In de voortdurende zoektocht naar excellente zorg heeft CWZ een innovatie omarmd die de manier waarop patiënten bewegen en hun herstel ervaren aanzienlijk heeft verbeterd. Lisanne van der Groef, regieverpleegkundige op B20, en Danique Smits, paramedisch themaleider Vitaal & Bewegen en fysiotherapeut, vertellen over het inzetten van de beweegborden op de verpleegafdeling.

Visuele ondersteuning

‘Een beweegbord geeft het niveau van beweging van de patiënt op een overzichtelijke manier weer,’ legt Danique uit. Het biedt visuele ondersteuning door middel van pictogrammen. Die geven aan of de patiënt zelfstandig kan bewegen, extra hulp nodig heeft, of misschien zelfs assistentie van twee personen vereist. Het bord vertelt wat de patiënt qua mobiliteit kan, welke hulpmiddelen nodig zijn en hoe lang iemand kan zitten.  Deze informatie is enorm helpend voor patiënten, familieleden en zorgprofessionals. Lisanne voegt hieraan toe: ‘Als we naar een patiënt van onze collega lopen, hoeven we nu niet eerst op zoek te gaan naar een collega of het dossier te openen.’

Meer overzicht en veiligheid

De beweegborden zijn al met succes geïmplementeerd op de afdeling neurologie. De medewerkers daar geven aan dat het gebruik van de borden de zorg efficiënter en overzichtelijker maakt. Dat leidt uiteindelijk tot een veiligere mobilisatie van patiënten. De borden komen nu ook op andere verpleegafdelingen, waaronder cardiologie, maag-darm-leverziekten, interne geneeskunde, long en oncologie. Danique: ‘We hopen dat meer afdelingen gaan volgen.’

Patiënten niet langer te hoog ingeschat

Vóór de introductie van de beweegborden kostte het inschatten van het mobiliteitsniveau van patiënten veel tijd voor de verpleging. Met name wanneer verpleegkundigen voor elkaar een bel liepen, ontbrak specifieke informatie over het mobiliteitsniveau van de patiënt. Lisanne merkt op: ‘Patiënten werden soms te hoog ingeschat. Ze werden dan uit bed gehaald, terwijl dat eigenlijk nog niet kon of ze hadden eigenlijk meer hulpmiddelen nodig. Dat leidde tot onzekerheid bij patiënten én tot vertraging in de zorg.’ Met de beweegborden zijn deze problemen te ondervangen. ‘De borden zijn géén vervanging van communicatie, maar ze ondersteunen,’ benadrukt Danique. Het doel is: patiënten en bezoek inzichtelijk maken wat het mobiliteitsniveau is zodat zij gemotiveerd en gestimuleerd worden om in beweging te komen.

Meer acties gericht op leefstijl

Danique: ‘Onze missie is dat mensen actief aan hun vitaliteit te werken. Naast de beweegborden doen we dus nog veel meer om het bewustzijn van een goede gezondheid te vergroten. Zo onderzoeken we momenteel hoe de informatie aan patiënten op het gebied van leefstijladviezen beter kan. Voorafgaand aan, tijdens en na een ziekenhuisbezoek. We willen patiënten bewust maken voordat ze in het ziekenhuis komen. Ook het leefstijlzorgloket van CWZ is een mooi voorbeeld. Hier kunnen specialisten patiënten naar verwijzen voor advies over hun leefstijl. Leefstijlcoaches helpen hen daarbij.’

Met dank aan Vrienden van CWZ

De beweegborden zijn betaald uit donaties van de Vrienden van CWZ. Deze stichting zet zich in voor het welzijn van patiënten en zorgt voor net dat beetje extra aandacht. Ze realiseert voorzieningen, activiteiten en geschenken om het voor patiënten en hun dierbaren zo aangenaam mogelijk te maken. Meer weten over de stichting en gerealiseerde doelen? Kijk op de website of volg de stichting via Facebook of LinkedIn. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de Vrienden.