Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Poli geriatrie blij met hulp van Pepper

12 februari 2020

Geriatrie doet wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van robot Pepper tijdens het spreekuur.

Robot Pepper op polikliniek geriatrie | CWZ Nijmegen

Bij iedereen tovert de kleine robot met zijn grote ogen en blikken stemmetje een lach op het gezicht. Geriatrie doet wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van robot Pepper tijdens het spreekuur. Met deze innovatie is CWZ een van de eerste ziekenhuizen in Nederland.

Hoe werkt het?

De robot heeft twee camera’s: eentje op het voorhoofd, de ander in de mond. Deze camera’s richten zich naar ovale vormen zoals het gezicht van mensen en volgen hun bewegingen. Op zijn borst bevindt zich een tablet, waarop de tekst staat die hij uitspreekt. Als patiënt kun je de vragen zowel luisteren als lezen. Geriatrie zet Pepper in tijdens het spreekuur van de verpleegkundig specialist. Daarbij wordt onderzocht of de robot de zorgprofessionals effectief kan helpen door zelfstandig een vragenlijst bij een patiënt uit te voeren. De patiënt kan zelf of samen met een mantelzorger antwoord geven. Zodra de vragenlijst is afgerond, bekijkt de verpleegkundig specialist de antwoorden en gaat zij in gesprek voor een uitgebreide analyse.

Dringend nieuwe middelen nodig

Het gaat om een multicenter-onderzoek in samenwerking met het Radboudumc. De aanleiding is het wereldwijd groeiende tekort aan voldoende opgeleide zorgprofessionals. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat zorg nodig heeft snel, onder meer door de vergrijzende bevolking. Er zijn daardoor dringend nieuwe middelen nodig om de beschikbare zorgverleners te ondersteunen. Verpleegkundig specialist Marèse Jansen: ‘In de behandeling van onze patiënten hebben we taken als een dialoog voeren. Wanneer die dialogen gestructureerd verlopen, bijvoorbeeld volgens vragenlijsten, blijkt dat sprekende sociale robots dit ook kunnen doen.’

Meerwaarde aantonen

Roel Boumans, onderzoeker Radboudumc: ‘De ziekenhuizen laten 90 patiënten aan het onderzoek meedoen. De helft van hen wordt bevraagd door de verpleegkundig specialist, bij de andere helft wordt de verpleegkundig specialist geassisteerd door Pepper. Zo bekijken we hoe patiënten en mantelzorgers de kwaliteit van zorg ervaren binnen onze zorgpaden. We denken dat het werkt, maar we willen het aantonen.’ Marèse: ‘We doen nu eerst ervaring op met het interviewen van oudere proefpersonen op de poli. Dit onderzoek loopt deze maand af. Als de uitkomsten positief zijn, willen we de inzet van een sociale robot in een heel zorgtraject (polikliniek én kliniek) onderzoeken. Zodra de meerwaarde is bewezen, hopen we natuurlijk dat Pepper blijft.’

Objectief en snel

De eerste indrukken zijn positief. Patiënten vinden het prettig als de robot hen vragen stelt en het gaat nog vlot ook. Verpleegkundig specialist Marieke Peters: ‘Pepper is heel geduldig. Wanneer een patiënt nerveus is, verdwijnt die spanning al snel doordat Pepper zo uitnodigend is. Mensen hebben al snel door hoe het werkt.’ Het doornemen van de vragen verloopt bovendien heel efficiënt, merken ze. Joyce Albers, ook verpleegkundig specialist: ‘Pepper interpreteert niet, stuurt niet en heeft geen oordeel of emotie. Als iemand geen goed antwoord geeft of er omheen draait, blijft hij onverstoorbaar herhalen tot de vraag beantwoord is. Bij de vraag ‘Hoe heeft u geslapen’ is er keuze tussen ‘goed’ ‘matig’ of ‘slecht’. Als wij dat vragen, krijgen we vaak een uitgebreid antwoord, maar bij Pepper geven mensen kort antwoord. Het is dus snel en objectief!’

Pepper tijdens de e-healthweek


Een tien voor Pepper: sociale robot laat harten smelten in CWZ
Lees het artikel in De Gelderlander

Zorgrobot Pepper maakt furore in Nijmegen
Bekijk het filmpje op de Gelderlander-website

CWZ-ambitie topklinische zorg

Het onderzoek naar zorgrobot Pepper is een voorbeeld van onze ambitie om topklinische zorg te geven. In CWZ investeren we in wetenschap, medische innovatie, opleiding en unieke expertises, waardoor we goede professionals aantrekken en behouden.