Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

De vlag uit voor onze naamgever Petrus Canisius

07 mei 2021

8 mei 2021 viert Nijmegen de 500ste geboortedag van Petrus Canisius. Hij was een voorbeeld voor CWZ.

Petrus Canisius | CWZ Nijmegen

8 mei 2021 viert Nijmegen de 500ste geboortedag van Petrus Canisius. Speciaal voor dit bijzondere historische moment hijsen we die dag de vlag bij ons ziekenhuis. Immers, we herkennen ons in het gedachtegoed van deze heilige aan wie het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis de helft van zijn naam te danken heeft. Petrus hielp als Jezuïet zijn medemensen. Hij is een groot voorbeeld voor ons ziekenhuis, dat al meer dan 170 jaar met hart en ziel klaarstaat voor mensen die hulp en zorg nodig hebben.

Petrus Kanis

De heilige Petrus Canisius (1521-1597) was de meest invloedrijke priester van Midden-Europa. Hij kwam als Peter Kanis ter wereld in de Nijmeegse Broerstraat als zoon van burgemeester Jacob Kanis. Petrus werd vooral bekend door zijn catechismus, een boek waarin hij het katholieke geloof uitlegt. Hiervan verschenen in de loop van de tijd meer dan duizend uitgaven in minstens 25 talen. In 1925 werd Petrus heilig verklaard. Zijn geboortehuis werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Nu is tussen de huisnummers 42 en 44 een gevelsteen ingemetseld, die aangeeft waar het huis stond.

Door heel Europa

Petrus woonde tot zijn vijftiende in Nijmegen. Daarna verliet hij de stad voor zijn studie. In 1543 sloot hij zich als eerste Nederlander aan bij de orde der jezuïeten. Dit was een katholieke kloosterorde, die als doel had medemensen te helpen. Hij reisde als jezuïet door heel Europa om te werken aan de versterking van de katholieke kerk. Ook stichtte hij jezuïetenhuizen en -colleges in Duitsland. Het ging in die tijd slecht met de katholieke kerk. Groepen ontevreden gelovigen splitsten zich af en vormden nieuwe kerken. Deze beweging heette de Reformatie. De katholieken probeerden dit tegen te gaan door de katholieke kerk van binnenuit te hervormen. Dit werd de Contrareformatie genoemd.

Beroemd catechismus

Ook Petrus zette zich hier voor in. Hij nam deel aan het Concilie van Trente. Dit was een bijeenkomst van katholieke bisschoppen waar de leer van het katholieke geloof opnieuw werd vastgelegd. Zijn beroemde catechismus verscheen in 1555. Het boek behandelt het hele katholieke geloof in de vorm van vragen en antwoorden. Na zijn vijftiende bezocht Petrus zijn geboortestad nog maar weinig. Toch is Nijmegen Petrus nooit vergeten. Ons ziekenhuis, het Canisiuscollege en een Canisiussingel zijn naar hem vernoemd. In het Hunerpark wordt Petrus geëerd met een standbeeld.

CWZ voelt zich verbonden met Petrus

Onze voorouders trokken zich het lot aan van de zieken en armen en stichten in 1850 het katholieke Canisiusziekenhuis. In diezelfde tijd werd het protestantse Wilhelminaziekenhuis gesticht, waarmee het Canisius 125 jaar later fuseerde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden de kelders van het Canisiusziekenhuis als schuilplaats voor vele extra patiënten en angstige burgers. En zo laat onze historie nog veel meer voorbeelden zien van hoe we klaarstaan voor de inwoners van de regio. Mensen die hulp en zorg nodig hebben, staan al ruim 170 jaar op de eerste plek. Wat voor hen het beste is, beweegt ons tot op de dag van vandaag. Lees meer over onze historie.

Bron tekst: Canon van Nijmegen
Bron foto: https://www.erzdioezese-wien.at