Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ heeft goed opleidingsklimaat voor medische vervolgopleidingen

24 maart 2022

Onlangs zijn we erkend als opleidingziekenhuis voor deze vervolgopleidingen, zodat we zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de opleidingen en de controle daarop.

Specialist begeleidt arts in opleiding | CWZ Nijmegen

 

Artsen die zich na hun opleiding tot arts willen specialiseren in een ziekenhuis, kunnen in CWZ de vervolgopleiding tot medisch specialist volgen. CWZ is onlangs erkend als opleidingsziekenhuis voor medisch specialistische vervolgopleidingen. Daarmee is het ziekenhuis zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen en de controle daarop.

Opleiden van zorgprofessionals

CWZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat we zorgprofessionals opleiden, zoals verpleegkundigen en artsen. Zij werken dan als arts-in-opleiding-tot-specialist (aios) in het ziekenhuis en krijgen onderwijs en begeleiding van medisch specialisten van het CWZ.

Goed opleidingsklimaat

‘Deze erkenning moet je zien als compliment voor het ziekenhuis’, zegt Anouk Straus, manager van de CWZ academie die de opleidingen in CWZ verzorgt. ‘Toezichthouder Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zegt dat wij de vervolgopleiding voor artsen tot medisch specialist goed hebben georganiseerd. De sfeer is goed. Er is goede opvang en introductie voor de artsen (aios) als zij met de vervolgopleiding starten. Tijdens de opleiding is er goede communicatie tussen de aios, de medisch specialisten die de inhoudelijke onderdelen van de opleiding verzorgen en de CWZ academie. Aios hebben zelf veel inbreng in de thema’s die aan bod komen in hun opleiding en die zij willen bespreken. Ook krijgen alle aios coaching aangeboden bij thema’s als werkdruk en de balans tussen werk en privé. En als er iets is, dan zijn er vertrouwenspersonen bij wie ze terecht kunnen. We vinden het belangrijk om een goed en veilig opleidingsklimaat te bieden aan onze artsen in opleiding en aan alle andere studenten. Deze erkenning sluit aan bij onze ambitie om van CWZ het beste opleidingsziekenhuis in de regio te maken.’